Tin hoạt động

Chi đoàn xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường tổ chức Đại hội điểm

 Sáng ngày 18/11/2016, Ban Thường vụ Đoàn Công ty đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019 tại xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường.

Other Articles