STT Ngày thángSố ký hiệuNơi gửiSố công văn đến Download
1 25/08/2015 07/SNN&PTNT-CCTL Sở NN&PTNT 645
2 24/08/2015 07/VPPCTT-TB Văn phòng thường trực-Ban chỉ huy PCTT&TKCN 643
3 31/07/2015 240/CTTL-QLCT Chi cục thủy lợi 577