STT Ngày điSố điTên loạiTrích yếu Download
1 02/10/2020 195 Quyết định Quyết định về việc điều động luân chuyển ông Nguyễn Văn Mạnh
2 02/10/2020 292 Công văn Về việc triệu tập vận động viên tham gia tập luyện, thi đấu giải bóng đá ngành thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V,2020
3 14/09/2020 284/TB-TLLS Thông báo V/v đào tạo lớp sơ cấp nghề vận hành, sửa chữa trạm bơm điện năm 2020
4 14/09/2020 281/QĐ-TLLS Quyết định QĐ điều chỉnh đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm
5 14/09/2020 280/CV-TLLS Công văn V/v triển khai thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
6 10/09/2020 1484/TLLS-KH Công văn V/v đôn đốc tổ chức triển khai công trình tự thực hiện nạo vét kênh mương năm 2020
7 08/09/2020 01 Trích Nghị quyết Nghị quyết họp BCH Đảng bộ Công ty
8 08/09/2020 01 Trích Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị giao ban Công ty tháng 9
9 07/09/2020 01/TB-CĐKTKT Công văn Về việc thi nâng bậc công nhân năm 2020
10 31/08/2020 276 Công văn V/v thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh
11 31/08/2020 275 Công văn V/v tăng cường tuyên truyền vận động cài đặt, sử dụng Bluezone
12 31/08/2020 274 Công văn Về việc hưởng ứng triển lãm sách trực tuyến
13 27/08/2020 271/TB-TLLS Công văn Thông báo nghỉ 2/9/2020
14 02/08/2020 236 Công văn về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19
15 02/08/2020 235 Công văn CV 235 về tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
16 02/08/2020 234 Công văn về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII
17 29/07/2020 228 Công văn về việc thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh về phòng,chống Covid
18 29/07/2020 228/CV-TLLS Công văn Về việc thực hiện Thông báo số 151/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống Covid-19
19 24/04/2020 129/TLLS-TCHC Công văn V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 22/4
20 24/04/2020 128/TLLS-TCHC Công văn V/v tuyên truyền các biên pháp phòng chống dịch Covid-19 sau ngày 15/4
Page 2 of 5