STT Ngày điSố điTên loạiTrích yếu Download
1 24/04/2020 127/TLLS-TCHC Công văn Tuyên truyền ĐH Đảng bộ các cấp
2 21/04/2020 121/TLLS-TCHC Công văn V/v tuyên truyền nhà mạng không cài âm thông báo
3 21/04/2020 122/TLLS-TCHC Công văn V/v tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 7
4 24/04/2020 124/TB-TLLS Thông báo Thông báo nghỉ 30/4 - 01/5
5 17/04/2020 116 Công văn Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/4
6 14/04/2020 710/TTLS-TCHC Công văn V/v hạn chế tụ tập đông người dịp tiết thanh minh
7 13/04/2020 106/QĐ-TLLS Quyết định Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm CLP
8 10/04/2020 102 Thông báo Thông báo giờ làm việc mùa hè
9 07/04/2020 Trích Nghị quyết Trích NQ HN giao ban tháng 3
10 31/03/2020 87/TB-TLLS Thông báo Thông báo nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
11 30/03/2020 84/CV-TLLS Công văn Về việc rà soát, báo cáo CBCNV-LĐ thăm khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai
12 27/03/2020 53-CV/ĐULS Công văn Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống Covid
13 23/03/2020 77/CV-TLLS Công văn Về việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi làm việc
14 24/03/2020 01 Mẫu báo cáo thanh tra Mẫu báo cáo thanh tra
15 19/03/2020 01 Mẫu nghị quyết Mẫu nghị quyết
16 19/03/2020 01 Hướng dẫn Quy chế dân chủ ở cơ sở
17 06/03/2020 02 Hướng dẫn Hướng dẫn bầu ĐB dự ĐH cấp trên
18 03/03/2020 01 Hướng dẫn Lời dẫn bầu đại biểu dự ĐH cấp trên
19 24/12/2019 01 Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
20 16/12/2019 1952 Thông báo V/v thông báo đóng cống 5 cửa Liễn Sơn hệ thống thủy lợi Liễn Sơn
Page 3 of 5