STT Ngày điSố điTên loạiTrích yếu Download
1 01/07/2015 180/TBTĐ-HC Thông báo Kết quả thi đua 6 tháng đầu năm 2015
2 01/05/2015 23/BC-TLLS Báo cáo Báo cáo tổng kết công tác Đảng
3 28/12/2014 BC01 Báo cáo Báo cáo tổng kết
Page 5 of 5