Lê Đình Đăng

                                             Chủ tịch
                                 Điện thoại: 0211.3862957
 

nguyen-quoc-quan

Nguyễn Quốc Quân

Giám đốc
Điện thoại: 0211.3844530

Kim Ngọc Tiến

Phó giám đốc
Điện thoại: 0211.3656736

 

Đỗ Xuân Hoàng

Phó giám đốc
Điện thoại: 0211.3862519

 

anhsang 

                                     Nguyễn Xuân Sáng

Kiểm soát viên

Phụ trách phòng TCHC
Điện thoại: 0211.3847.278