nguye-gia-quen

Nguyễn Gia Quyền

Chủ tịch
Điện thoại: 0211.3862.957-0913.397146

nguyen-quoc-quan

Nguyễn Quốc Quân

Giám đốc
Điện thoại: 0211.3844530-0913284556

duong-van-hai

Đường Văn Hải

Phó giám đốc
Điện thoại: 0211.3862830-0913517389

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Ngọc Tiến

Phó giám đốc
Điện thoại: 0211.3656736-0913061817

 

Đỗ Xuân Hoàng

Phó giám đốc
Điện thoại: 0211.3862519-0912721532

 

                                     Nguyễn Doanh Tùng

Kiểm soát viên

Trưởng phòng TCHC
Điện thoại: 0211.3862055-0979.140095