I. Xí nghiệp Thủy lợi

1. Chức năng

Giám đốc: Đinh Văn Thiện                            Điện thoại: 0912 702 607

Phó giám đốc: Nghiêm Xuân Vừng              Điện thoại: 0977 604 365

Phó giám đốc: Nguyễn Tư Thoan                 Điện thoại: 0972640873

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Thị trấn Vĩnh Tường – Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 839 153

5. Xí nghiệp thuỷ lợi Yên Lạc

Giám Đốc: Nguyễn Anh Đức                        Điện thoại: 0211.3836746 - 0912 209 396

Phó giám đốc: Đỗ Việt Hùng                        Điện thoại: 0918 559 136

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Hải                   Điện thoại: 

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Thị trấn Yên Lạc – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 836 414

6. Xí nghiệp thuỷ lợi Bình Xuyên

Giám Đốc: Phạm Quân                                 Điện thoại: 0211.2231744 - 0986 243 746

Phó giám đốc: Phùng Minh Đức                   Điện thoại: 0984 623 596

Phó giám đốc: Kiều Quốc Vương                 Điện thoại: 

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 866 183

7. Trạm bơm điện Bạch Hạc

Trạm trưởng: Nguyễn Anh Phương               Điện thoại: 0912 960 346

Phó trạm trưởng: Nguyễn Văn Tuấn              Điện thoại: 0913 818 906

Trụ sở chính của trạm đặt tại Thôn Việt an – xã Việt Xuân  - huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 855 185;        

a, Chức năng: Là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty.

b, Nhiệm vụ:

- Quản lý và vận hành trạm bơm tưới theo kế hoạch vận hành của Công ty. Đảm bảo an toàn về mọi mặt, thực hiện đúng quy trình vận hành. Quản lý theo dõi điện năng và số giờ vận hành máy, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa lũ;

- Tham gia công tác phòng chống lụt bão.

8.  Trạm bơm điện Đại Định

Trạm trưởng: Nguyễn Văn Tình                      Điện thoại: 0984 939 642

Phó trạm trưởng: Bùi Văn Anh                        Điện thoại: 0979 903 833

Trụ sở chính của trạm đặt tại Thôn Đại Định  – xã Cao Đại  - huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 822 253

a, Chức năng: Là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty.

b, Nhiệm vụ:

- Quản lý và vận hành trạm bơm tưới theo kế hoạch vận hành của Công ty. Đảm bảo an toàn về mọi mặt, thực hiện đúng quy trình vận hành. Quản lý theo dõi điện năng và số giờ vận hành máy, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa lũ;

- Tham gia công tác phòng chống lụt bão.

9. Xí nghiệp Tư vấn KSTK

Giám Đốc: Hà Văn Tuyến                               Điện thoại: 0211.3840053 - 0915 148 307

Phó giám đốc: Nguyễn Hồng Thân                Điện thoại:

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Văn phòng Công ty thuỷ lợi Liễn Sơn số nhà 14 đường Hai Bà Trưng – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 841 664

a, Chức năng: Là đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty, hoạt động kinh doanh ngoài công ích, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán riêng, tự trang trải, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và mọi chế độ cho người lao động theo quy định hiện hành.

b, Nhiệm vụ:

- Lập đồ án dự toán tu bổ sửa chữa công trình của Công ty theo kế hoạch được duyệt;

- Khảo sát địa hình, địa chất các công trình trong và ngoài hệ thống thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT;

- Tư vấn, lập dự án, thiết kế, dự toán các công trình thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT;

- Phối hợp với phòng KH-KT giúp Chủ tịch kiêm giám đốc công ty xét duyệt đồ án kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của các xí nghiệp thành viên, trạm, cụm thuỷ nông;

10. Xí nghiệp Xây lắp & cơ điện

Giám đốc: Đinh Văn Tảo                                  Điện thoại: 0982 382 773

Phó giám đốc: Ngô Văn Bình                           Điện thoại: 0168 680 8334

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại số nhà 398 đường Mê Linh – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 861 268

a, Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp của Công ty, hoạt động kinh doanh ngoài công ích, có tư cách pháp nhân không đầy đủ. Được hạch toán riêng, tự trang trải, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và mọi chế độ cho người lao động theo quy định hiện hành.

b, Nhiệm vụ:

Thi công các công trình xây dựng, thuỷ lợi, nông, lâm, thuỷ sản, lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện dân dụng, mua bán, sản xuất vật liệu xây dựng, mua bán vật tư, đồ điện và máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng.