I. Xí nghiệp Thủy lợi

1. Chức năng

Xí nghiệp thuỷ lợi là đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty, chịu sự chỉ đạo và điều hành của Chủ tịch, Giám đốc Công ty, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ:

- Quản lý vận hành công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trong phạm vi huyện.

- Lập kế hoạch dùng nước thuộc phạm vi xí nghiệp quản lý, được Chủ tịch, Giám đốc Công ty uỷ quyền ký kết hợp đồng kinh tế với hộ dùng nước;

- Chỉ đạo các cụm thuỷ nông vận hành công trình tưới tiêu theo kế hoạch và định mức của Công ty đã ban hành, bảo dưỡng công trình máy móc thiết bị hàng ngày và định kỳ. Giám sát thi công và sửa chữa công trình, máy móc thiết bị;

- Nghiệm thu tưới tiêu, thanh lý hợp đồng dùng nước, tổng hợp kết quả tưới tiêu và gửi về công ty tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí;

- Hướng dẫn các hộ dùng nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu khoa học và vận hành điều hoà phân phối nước hợp lý, tiết kiệm;

- Đảm nhiệm công tác phòng chống lụt bão, chống thiên tai thuộc địa bàn  quản lý.

II. Cụm thuỷ nông

1. Chức năng

Cụm thuỷ nông là đơn vị sản xuất trực tiếp trực thuộc xí nghiệp thủy lợi. Phục vụ tưới tiêu trong phạm vi quản lý theo tuyến kênh hoặc theo vùng khép kín trong hệ thống.

2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch tưới tiêu trong khu vực quản lý và giúp giám đốc xí nghiệp ký hợp đồng tưới tiêu với đơn vị dùng nước;

- Trực tiếp vận hành công trình, điều hoà phân phối nước theo địa giới được giao;

- Kiểm tra công trình hàng ngày và định kỳ trước, trong và sau lũ;

- Quan trắc mực nước, lún, xê dịch, sạt lở, bồi lắng công trình;

- Bảo vệ công trình, máy móc thiết bị thường xuyên và định kỳ;

- Bảo vệ công trình, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức an ninh, tổ thuỷ nông và chính quyền địa phương, tổ chức vận động nhân dân chấp hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình;

- Nạo vét bùn, sản trước, san lấp ổ gà mặt bờ kênh đảm bảo đi lại dễ ràng;

- Đắp áp trúc các cung trượt, đoạn bờ kênh có khối lượng nhỏ;

- Xử lý rò rỉ, thẩm lậu, kiểm tra phát hiện hang động vật, tổ mối trong thân, mái bờ kênh;

- Hót bùn đất xô, vớt rong rác tại các điều tiết, cửa khẩu và các cống lấy nước.

- Xếp mái đá, mái bê tông, chít chát vết nứt, sứt mẻ có khối lượng xây nhỏ hơn 0,3 m3 (Với điều kiện thi công đơn giảm);

- Giải toả các vi phạm hành lang bảo vệ công trình;

- Đôn đốc các tổ, đội thuỷ nông và hộ xã viên vệ sinh nạo vét kênh mương nội đồng trước khi vào vụ, hướng dẫn các đơn vị dùng nước thực hiện tưới tiêu khoa học;

- Giúp Giám đốc xí nghiệp nghiệm thu thanh lý hợp đồng tưới tiêu.

III. Danh sách đơn vị

1. Xí nghiệp thuỷ lợi Móng Cầu

Giám Đốc: Đinh Văn Thắng                        Điện thoại: 0988 928 976

Phó giám đốc: Trương Quốc Khánh           Điện thoại: 0979 408 668

Phó giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn               Điện thoại: 0987 137 089

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Đầu mối đập Liễn Sơn – xã Đồng Tĩnh – huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 831 118

2. Xí nghiệp thuỷ lợi Tam Dương

Giám đốc: Nguyễn Hoàng                            Điện thoại: 0946 222 055

Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng            Điện thoại: 0983 895 204

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại xã Vân Hội  - Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 825 009

3. Xí nghiệp thuỷ lợi Vĩnh Yên

Giám Đốc: Nguyễn Văn Bảy                         Điện thoại: 0211.3500520 - 0989 739 571

Phó giám đốc: Phùng Quang Tiến                Điện thoại: 0986 545 157

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại phường Đồng Tâm – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 867 599

4. Xí nghiệp thuỷ lợi Vĩnh Tường

Giám Đốc: Lê Hồng Minh                              Điện thoại: 0211.3839031 - 0912 191 277

Phó giám đốc: Đinh Văn Thiện                     Điện thoại: 0912 702 607

Phó giám đốc: Nghiêm Xuân Vừng              Điện thoại: 0977 604 365

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Thị trấn Vĩnh Tường – Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 839 153

5. Xí nghiệp thuỷ lợi Yên Lạc

Giám Đốc: Nguyễn Anh Đức                        Điện thoại: 0211.3836746 - 0912 209 396

Phó giám đốc: Đỗ Việt Hùng                        Điện thoại: 0918 559 136

Phó giám đốc: Nguyễn Tư Thoan                Điện thoại: 0972640873

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Thị trấn Yên Lạc – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 836 414

6. Xí nghiệp thuỷ lợi Bình Xuyên

Giám Đốc: Phạm Quân                                 Điện thoại: 0211.2231744 - 0986 243 746

Phó giám đốc: Tạ Công Thành                     Điện thoại: 0989 730 867

Phó giám đốc: Phùng Minh Đức                   Điện thoại: 0984 623 596

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 866 183

7. Trạm bơm điện Bạch Hạc

Trạm trưởng: Nguyễn Anh Phương               Điện thoại: 0912 960 346

Phó trạm trưởng: Nguyễn Văn Tuấn              Điện thoại: 0913 818 906

Phó trạm trưởng: Lê Thị Tư                           Điện thoại: 0985 608 351

Trụ sở chính của trạm đặt tại Thôn Việt an – xã Việt Xuân  - huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 855 185;        

a, Chức năng: Là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty.

b, Nhiệm vụ:

- Quản lý và vận hành trạm bơm tưới theo kế hoạch vận hành của Công ty. Đảm bảo an toàn về mọi mặt, thực hiện đúng quy trình vận hành. Quản lý theo dõi điện năng và số giờ vận hành máy, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa lũ;

- Tham gia công tác phòng chống lụt bão.

8.  Trạm bơm điện Đại Định

Trạm trưởng: Nguyễn Văn Tình                      Điện thoại: 0984 939 642

Phó trạm trưởng: Bùi Văn Anh                        Điện thoại: 0979 903 833

Trụ sở chính của trạm đặt tại Thôn Đại Định  – xã Cao Đại  - huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 822 253

a, Chức năng: Là đơn vị trực tiếp sản xuất trực thuộc Công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty.

b, Nhiệm vụ:

- Quản lý và vận hành trạm bơm tưới theo kế hoạch vận hành của Công ty. Đảm bảo an toàn về mọi mặt, thực hiện đúng quy trình vận hành. Quản lý theo dõi điện năng và số giờ vận hành máy, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa lũ;

- Tham gia công tác phòng chống lụt bão.

9. Xí nghiệp Tư vấn KSTK

Giám Đốc: Hà Văn Tuyến                               Điện thoại: 0211.3840053 - 0915 148 307

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Văn phòng Công ty thuỷ nông Liễn Sơn số nhà 14 đường Hai Bà Trưng – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 841 664

a, Chức năng: Là đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty, hoạt động kinh doanh ngoài công ích, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán riêng, tự trang trải, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và mọi chế độ cho người lao động theo quy định hiện hành.

b, Nhiệm vụ:

- Lập đồ án dự toán tu bổ sửa chữa công trình của Công ty theo kế hoạch được duyệt;

- Khảo sát địa hình, địa chất các công trình trong và ngoài hệ thống thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT;

- Tư vấn, lập dự án, thiết kế, dự toán các công trình thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT;

- Phối hợp với phòng KH-KT giúp Chủ tịch kiêm giám đốc công ty xét duyệt đồ án kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của các xí nghiệp thành viên, trạm, cụm thuỷ nông;

10. Xí nghiệp Xây lắp & cơ điện

Giám đốc: Đinh Văn Tảo                                  Điện thoại: 0982 382 773

Phó giám đốc: Ngô Văn Bình                           Điện thoại: 0168 680 8334

Phó giám đốc: Kiều Quốc Vương                     Điện thoại: 

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại số nhà 398 đường Mê Linh – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3 861 268

a, Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp của Công ty, hoạt động kinh doanh ngoài công ích, có tư cách pháp nhân không đầy đủ. Được hạch toán riêng, tự trang trải, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và mọi chế độ cho người lao động theo quy định hiện hành.

b, Nhiệm vụ:

Thi công các công trình xây dựng, thuỷ lợi, nông, lâm, thuỷ sản, lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện dân dụng, mua bán, sản xuất vật liệu xây dựng, mua bán vật tư, đồ điện và máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng.