Thứ/NgàyChủ tịch kiêm Giám Đốc
Nguyễn Gia Quyền
Kiểm soát viên
Nguyễn Doanh Tùng
Phó Giám đốc
Đường Văn Hải
Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Quân

Kế toán trưởng
Đỗ Xuân Hoàng

Thứ hai
28/12
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Sáng: Họp với HĐ GPMB Yên Lạc.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty.
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ ba
29/12
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Kiểm tra công trình các xí nghiệp  Sáng: Hội nghị khách hàng với ngành Điện lực Vĩnh Phúc.
Chiều: Làm việc với HĐ GPMB Vĩnh Tường.
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ tư
30/12
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty Sáng: Kiểm tra DA NTM xã Vũ Di-Vĩnh Tường.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ năm
31/12
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Kiểm tra công trình các xí nghiệp Sáng: Kiểm tra DA NTM Bình Dương.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ sáu
1/1
         
Thứ bảy
2/1
         
Chủ nhật
3/1