Thứ/NgàyChủ tịch kiêm Giám Đốc
Nguyễn Gia Quyền
Kiểm soát viên
Nguyễn Doanh Tùng
Phó Giám đốc
Đường Văn Hải
Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Quân

Kế toán trưởng
Đỗ Xuân Hoàng

Thứ hai
4/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  

 Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty

Chiều: Kiểm tra DA cầu Thôn Nội, Yên Bình

 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ ba
5/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Kiểm tra công trình các xí nghiệp  Sáng: Làm việc với HĐGP Vĩnh Tường

Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty

 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ tư
6/1
 Họp với sở Nông nghiệp  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Sáng: Làm việc với sở Tài Nguyên.

Chiều: Kiểm tra DA NTM

 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ năm
7/1
 Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Vĩnh Tường
 Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Tam Dương.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Vĩnh Tường
Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Tam Dương.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Vĩnh Tường
 Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Vĩnh Tường
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ sáu
8/1
 Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Móng Cầu.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Yên Lạc.
 Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Móng Cầu.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Yên Lạc.
 Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Móng Cầu.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Yên Lạc
 Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Bình Xuyên.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Yên Lạc
Sáng: Họp tổng kết tại XN TL Móng Cầu.
Chiều: Họp tổng kết tại XN TL Yên Lạc
Thứ bảy
9/1
         
Chủ nhật
10/1