Thứ/NgàyChủ tịch kiêm Giám Đốc
Nguyễn Gia Quyền
Kiểm soát viên
Nguyễn Doanh Tùng
Phó Giám đốc
Đường Văn Hải
Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Quân

Kế toán trưởng
Đỗ Xuân Hoàng

Thứ hai
11/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Sáng: Họp UBND xã Đại Tự.
Chiều: Họp tại Hải Dương
 Sáng: Làm việc với UBND xã Yên Lập.
Chiều: Làm việc tại văn phòng công ty.
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ ba
12/1
Họp tổng kết tại Xí nghiệp Tư vấn khảo sát  Họp tổng kết tại Xí nghiệp Tư vấn khảo sát  Họp tổng kết tại Xí nghiệp Tư vấn khảo sát  Sáng: Kiểm tra nghiệm thu DA kênh TB Hoàng Thượng-Kim Xá.
Chiều: Làm việc tại văn phòng công ty.
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ tư
13/1
 Kiểm tra sản xuất tại các đơn vị Làm việc tại văn phòng Công ty Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Sáng: Kiểm Tra DA bờ bao Ấp Bắc.
Chiều: Làm việc tại văn phòng công ty.
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ năm
14/1
 Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Họp tại sở Nông nghiệp
Làm việc với Xí nghiệp TL Vĩnh Tường, Trạm bơm điện Đại Định.  Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Sáng: Kiểm tra DA NTM Cao Đại-Vĩnh Sơn.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Làm việc tại văn phòng Công ty.

Thứ sáu
15/1
 Sáng: Họp tổng kết công tác Đảng tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: Họp BCH Đảng bộ.
 Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Họp BCH Đảng bộ.
Sáng: Họp tổng kết công tác Đảng tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: Họp BCH Đảng bộ.
Sáng: Họp tổng kết công tác Đảng tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: Họp BCH Đảng bộ.
Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Họp BCH Đảng bộ.
Thứ bảy
16/1
         
Chủ nhật
17/1