Thứ/NgàyChủ tịch kiêm Giám Đốc
Nguyễn Gia Quyền
Kiểm soát viên
Nguyễn Doanh Tùng
Phó Giám đốc
Đường Văn Hải
Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Quân

Kế toán trưởng
Đỗ Xuân Hoàng

Thứ hai
18/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Sáng: Hội nghị tổng kết Hội CCB tỉnh.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ ba
19/1
 Sáng: Hội nghị tổng kết 2015, triển khai công tác năm 2016 .
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Sáng: Hội nghị tổng kết 2015, triển khai công tác năm 2016 .
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Sáng: Hội nghị tổng kết 2015, triển khai công tác năm 2016 .
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Sáng: Hội nghị tổng kết 2015, triển khai công tác năm 2016.
Chiều: Làm việc với sở Tài Nguyên.
 Sáng: Hội nghị tổng kết 2015, triển khai công tác năm 2016 .
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ tư
20/1
Hội nghị tổng kết công tác Đảng.bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016  Hội nghị tổng kết công tác Đảng.bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Hội nghị tổng kết công tác Đảng.bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016  Sáng:Hội nghị tổng kết công tác Đảng.bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.
Chiều: Làm việc với HĐ GPMB Yên Lạc
Hội nghị tổng kết công tác Đảng.bộ năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016
Thứ năm
21/1
 Kiểm tra sản xuất tại các đơn vị  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Sáng: Kiểm tra DA NTM Cao Đại-Vĩnh Sơn.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ sáu
22/1
 Sáng: Họp giao ban văn phòng công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Sáng: Họp giao ban văn phòng công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Sáng: Họp giao ban văn phòng công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Sáng: Họp giao ban văn phòng công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Sáng: Họp giao ban văn phòng công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ bảy
23/1
         
Chủ nhật
24/1