Thứ/NgàyChủ tịch kiêm Giám Đốc
Nguyễn Gia Quyền
Kiểm soát viên
Nguyễn Doanh Tùng
Phó Giám đốc
Đường Văn Hải
Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Quân

Kế toán trưởng
Đỗ Xuân Hoàng

Thứ hai
25/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Sáng: Làm việc tại văn phòng Công ty.
Chiều: Làm việc với sở Tài nguyên và môi trường.
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ ba
26/1
 Kiểm tra sản xuất tại các đơn vị  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Sáng: Kiểm tra DA NTM Bình Dương.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ tư
27/1
 Kiểm tra sản xuất tại các đơn vị  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Sáng: Hội nghị TK công tác CCB khối Doanh nghiệp.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ năm
28/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Sáng: Kiểm tra DA bờ bao Ấp Bắc.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ sáu
29/1
 Làm việc tại văn phòng Công ty Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ bảy
30/1
         
Chủ nhật
31/1