Thứ/NgàyChủ tịch kiêm Giám Đốc
Nguyễn Gia Quyền
Kiểm soát viên
Nguyễn Doanh Tùng
Phó Giám đốc
Đường Văn Hải
Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Quân

Kế toán trưởng
Đỗ Xuân Hoàng

Thứ hai
1/2
 Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ ba
2/2
Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty  Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Sáng: Kiểm tra các xí nghiệp trong công ty.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ tư
3/2
Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Sáng: Hội nghị tổng kết năm của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: Làm việc tại văn phòng Công ty
 Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ năm
4/2
Họp giao ban Công ty Họp giao ban Công ty Họp giao ban Công ty  Họp giao ban Công ty  Họp giao ban Công ty
Thứ sáu
5/2
Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty Kiểm tra công trình tại các đơn vị  Làm việc tại văn phòng Công ty  Làm việc tại văn phòng Công ty
Thứ bảy
6/2
         
Chủ nhật
7/2