TT

Vị trí22/5/201723/5/201724/5/201725/5/201726/5/201727/5/201728/5/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,82 15,85 10,00   16,95 15,85 10,00   16,80 15,85 10,00   16,80 15,85 10,00   16,78 15,85 10,00   16,70 15,85 10,00   16,50 16,15 13,00  
     MTB = 3mm        
2 Đạo Tú 14,35 14,10     14,30 14,10     14,20 14,10     14,25 14,10     14,10 14,00     14,20 14,10     14,50 14,30    
             
3 Vân Tập 13,75 13,70     13,75 13,70     13,85 13,80     13,85 13,80     13,70 13,65     13,80 13,75     14,05 14,00    
             
4 Điều tiết mới 13,35       13,30       13,05       13,10       13,00       13,15       13,55      
             
5 6A 13,30 13,25     12,90 Cạn     12,95 Cạn    4 13,00 Cạn    2 12,90 Cạn     13,05 Cạn     13,45 Cạn    
             
6 Cầu Tàu 12,30       12,70       12,75       12,80       12,70       12,85       13,25      
             
7 Báo Văn 11,90 11,85     12,30 12,25     12,35 12,30     12,30 12,25     12,25 12,20     12,40 12,35     12,65 12,60    
             
8 Vũ Di 10,95       11,20       11,00       11,05       11,05       11,05       11,10      
             
9 An Cát 10,75       10,90       10,80       10,90      2 10,88       10,90       10,90      
             
10 Đại Tự 10,20       10,20       10,20       10,20       10,30       10,13       10,30      
             
11 Đinh Xá  Cạn        Cạn       Cạn      2  Cạn        Cạn        Cạn        9,10      
             
12 Toa Đen 12,70                      5        4                        
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn  8,68        8,66       8,66        8,50        8,40        8,60        8,58      
             
15 Liên Hòa                        4                                
             
16 Bạch Hạc  6,85        6,85        7,15      5  7,45     7  7,25        7,20        7,20      
             
17 Đại Định  6,75        6,70        7,00        7,35        7,15        7,10       7,10      
             
18 Liễu Trì  5,25        5,20      7  5,50      14  5,90      4  5,75        5,70        5,70      
             
19 Tân Cương 11,50 11,45                    4                                
             
20 Bồ Điền 10,50                                                      
             
21 7 Cửa  6,70        7,00        6,85        6,70        7,00        7,20        7,10      
             
22 Lạc Ý
 7,60  6,00      7,60  6,00      7,60  6,00      7,60  6,10      7,60  6,00      7,60  5,90      7,60  5,90    
             
23 Cà Lồ
 5,96        6,00        6,04        6,07        6,08        6,09        6,09      
             
24 Sáu Vó  5,41  4,38      5,71  4,10      5,74  4,10      5,30  4,20      5,35  4,08      5,34  4,00      5,43  4,00    
             
25 Đầm Cả                        4                                
             
26 Phú Xuân
                       7                                
             
27 TT Yên Lạc
                       3                                
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình

TT

Vị trí15/5/201716/5/201717/5/201718/5/201719/5/201720/5/201721/5/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,70 16,05     17,70 15,17     17,70 15,17     16,86 15,30    3 16,88 15,05    6 16,90 15,05    8 16,88 15,85 10,00  
       MTB = 4mm    MTB = 6 mm  
2 Đạo Tú 14,50 14,35     13,50 13,40     13,50 13,40     14,60 14,00    6 14,70 13,30     14,80 13,90    7 14,30 14,15    
             
3 Vân Tập 14,15 14,10     13,00 12,95     13,00 12,95     14,00 13,20    6 13,40 Cạn     13,95 Cạn     13,85 13,80    
             
4 Điều tiết mới 13,55       12,55       12,55       13,50       12,40       Cạn        13,20      
             
5 6A 13,45 12,50     12,50 Cạn     12,50 Cạn     12,50 12,45    3 Cạn  Cạn    9 Cạn   Cạn     13,10 13,05    
             
6 Cầu Tàu 13,20       12,35       12,35       Cạn        Cạn        Cạn       Cạn       
             
7 Báo Văn 12,50 12,45     12,00 11,95     12,00 11,95     11,50 11,45    2 11,35 11,30    4  Cạn  Cạn    8 Cạn      
             
8 Vũ Di 11,22       11,05       11,05        Cạn        Cạn        Cạn       9,58      
             
9 An Cát 11,10       10,90       10,90        Cạn      3 10,50      6  Cạn      5  Cạn      
             
10 Đại Tự 10,30       10,30       10,30        Cạn      3  9,75      7  9,60      7  12,60      
             
11 Đinh Xá  9,10        9,05       9,05        Cạn      3  Cạn      5  Cạn      7        
             
12 Toa Đen                                5        7          8,66      
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn  9,00        8,90        8,90        8,60        8,55        8,65        6,75      
             
15 Liên Hòa                                5        6        11  6,65      
             
16 Bạch Hạc  6,30        6,60        6,60        6,40      6  6,35        6,40      15  5,10      
             
17 Đại Định  6,15        6,40        6,40        6,30        6,25        6,35       11,40 11,35    
             
18 Liễu Trì  4,65        4,75        4,75        4,80      3  4,70      3  4,80      13        
             
19 Tân Cương                                3        6        4  6,70      
             
20 Bồ Điền                                                  7,60  5,95    
             
21 7 Cửa  7,20        6,75        6,75        6,75        6,70        6,70        5,91      
             
22 Lạc Ý
 7,80  6,30      7,60  6,30      7,60  6,30      7,60  6,00      7,60  5,90      7,60  5,90    11  5,72  4,21    
             
23 Cà Lồ
 5,32        5,56        5,56        5,74        5,74        5,87              
             
24 Sáu Vó  5,35  4,00      5,62  4,40      5,62  4,40      5,68  4,45      5,68  4,45      5,66  4,27            
             
25 Đầm Cả                                3        7        4        
             
26 Phú Xuân
                               6        8        4        
             
27 TT Yên Lạc
                               2        8        10        
             
28 Vĩnh Yên
                               4        7        12        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình