TT

Vị trí14/5/201815/5/201816/5/201817/5/201818/5/201819/5/201820/5/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.87 15.52 7.00 2 16.95 15.30 5.00 4 16.90 15.30 5.00   16.85 15.30 5.00   16.50 16.05 12.00   16.70 16.25 14.00 17 16.70 16.25 14.00 6
MBQ: 2mm MBQ: 8mm        MBQ: 7mm MBQ: 14mm
2 Đạo Tú 13.90 13.75     13.80 13.70   5 13.90 13.80     13.90 13.80     15.20 14.30     14.60 14.40   25 14.60 14.45   17
             
3 Vân Tập 13.40 13.35     13.60 13.35   3 13.80 13.75     13.80 13.80     14.20 14.00     14.10 14.05   3 14.15 14.10   12
             
4 Điều tiết mới 13.80       13.60       13.60       13.60       13.70       13.45       13.50      
             
5 6A 12.70 Cạn   3 12.95 12.90   12 13.45 13.40     13.50 13.45     13.60 13.55     13.35 13.00   3 13.40 Cạn   10
             
6 Cầu Tàu 12.55       Cạn       Cạn       Cạn       Cạn       13.20       13.25      
             
7 Báo Văn 12.15 12.10   3 11.30 11.25   13 11.30 11.25     11.30 11.25     11.20 11.15     12.55 12.50   4 12.60 12.50   10
             
8 Vũ Di 11.00       11.10       11.10       Cạn       Cạn       11.15       11.40      
             
9 An Cát 10.80     3 Cạn     11 Cạn       Cạn       Cạn       11.05     4 11.20     11
             
10 Đại Tự 10.00   7.00 3 9.65     7 Cạn       Cạn       10.10       10.70     3 10.70     21
             
11 Đinh Xá 9.30     2 9.15     1 Cạn       Cạn       8.87       Cạn     3 9.30     25
             
12 Toa Đen       2   12.90   10   13.30       13.35       12.90       13.00   5       7
             
13 Cao Đại 9.97 9.95     9.88 9.86     9.80 9.78     9.75 9.73     9.60 9.58     9.60 9.58     9.60 9.58    
             
14 Vĩnh Sơn 9.30       9.30       9.20       9.00       8.85       8.85   2M   8.80   2M  
             
15 Liên Hòa               5       5                       29       7
             
16 Bạch Hạc 6.15     3 6.15     8 6.30       6.25       6.10       6.25     5 6.05     6
             
17 Đại Định 6.00       5.95       6.10       6.00       5.90   4M   6.00       5.85      
             
18 Liễu Trì 4.70     3 4.65     3 4.75       4.75       4.60       4.70     5 4.60     3
             
19 Tân Cương       2       9                 11.80 11.75           3       6
             
20 Bồ Điền                                 10.40       10.55              
             
21 7 Cửa 7.20       7.40       7.40       7.40       7.30       7.20       7.40      
             
22 Lạc Ý
7.15 6.45   3 7.15 6.45   11 7.05 6.45     7.70 6.35     7.70 6.30     7.70 6.15   5 7.70 6.10   25
             
23 Cà Lồ
7.65       7.68       7.68       7.67       7.65       7.60       7.60      
             
24 Sáu Vó 5.40 5.15     5.38 5.13     5.25 5.05     5.36 5.00     5.50 4.95     5.56 4.87     5.57 4.90    
             
25 Đầm Cả        4       9                               2       21
             
26 Phú Xuân
      4       11                               5       16
             
27 TT Yên Lạc
      3       15                               2       24
             
28 Vĩnh Yên
      3       17                               5       27
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình