Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Công ty.

Căn cứ thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ , Tết năm 2015;

Thực hiện thông báo số 171/TB-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện nghỉ ngày Tết dương lịch năm 2015, Tết Âm lịch và các ngày nghỉ lễ 2015;

CBCNV-LĐ đi làm bù ngày thứ Bảy (ngày 14/2/2015) để hoán đổi thứ Hai (ngày 16/2/2015). Như vậy CBCNV-LĐ Tết âm lịch Ất Mùi năm 2015 được nghỉ 9 ngày từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (Tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Căn cứ vào yêu cầu phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015;

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Lãnh đạo công ty ngày 06/2/2015 về việc phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015.

Công ty thống nhất lịch nghỉ Tết Âm Lịch Ất Mùi năm 2015 trong Công ty như sau:

CBCNV Văn phòng Công ty nghỉ Tết từ 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (Tức từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết)

Khối sản xuất trực tiếp nghỉ Tết từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (Tức từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết)

Trong thời gian nghỉ Tết yêu cầu các đơn vị trực tiếp sản xuất bố trí 1/3 quân số trực cơ quan và trực sản xuất.

Trạm bơm đầu mối Bạch Hạc, Đại Định, Liễu Trì bố trí người trực đảm bảo đủ ca chờ khi có lệnh vận hành để đảm bảo phục vụ.

Các đơn vị lập danh sách CBCNV trực Tết gửi về phòng TCHC trước ngày 12/2/2015 để theo dõi (Riêng khối văn phòng Công ty các đơn vị trực Tết gồm: Phòng TCHC; Phòng Quản lý nước & Công trình trực 1/3 quân số)./.

(Nguồn thông báo số: 51/TB-TLLS ngày 09/2/2015 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn)