Sáng ngày 8/5/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ công ích do tỉnh quản lý từ năm 2014 đến năm 2016 tại Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn.

  Sáng ngày 13-14/04/2017, Đoàn Thanh niên Công ty long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 Sáng 21/3/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt và phát động phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2017