Chiều ngày 29/7/2016 BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.