Thực hiện kế hoạch công tác của BCH Đảng bộ Công ty, sáng ngày 02/4/2015 BCH Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng quý II năm 2015.

                                                                     Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn

Công tác Đảng quý I Đảng bộ Công ty đã bám sát vào chương trình công tác năm 2015 của BCH Đảng bộ, lãnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty. Cụ thể: Tổng Diện tích phục vụ và hợp đồng tưới tiêu quý I/2015 đạt: 27.254,2ha=99,9% KH. Trong đó: Mạ chiêm: 864,24 ha=89,/%KH=98% so cùng kỳ năm 2014. Hợp đồng tưới tiêu sản xuất trồng trọt vụ chiêm đạt: 24.282,33 ha= 99,5% KH = 100,6% so cùng kỳ năm 2014. Hợp đồng cấp nước nuôi trồng thủy sản: 2,107,7ha = 103,1% KH = 103,8% so với năm 2014. Việc làm đời sống CBCNV-LĐ ổn định thu nhập bình quân đạt: 5.320.000 đ/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy công ty chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, CNV-LĐ nhờ vậy tình hình tư tưởng của các Đảng viên, CNV-LĐ trong Đảng bộ tin tưởng vào đường lối của Đảng, tích cực lao động sản xuất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, tổ chức 100% cán bộ Đảng viên học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy khối tổ chức. Đảng ủy công ty đã chỉ đạo Đại hội Điểm chi bộ Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường tổ chức Đại hội điểm thành công, chỉ đạo các chi bộ xí nghiệp trạm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2018 theo kế hoạch đề ra. Quý I năm 2015 xét cử 8 đ/c quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, 4 đ/c học lớp Đảng viên mới, làm thủ tục đề nghị tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đ/c; làm thủ tục bổ nhiệm lại 01 cán bộ quản lý; bổ nhiệm mới 01 đ/c. Chỉ đạo các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ, tham gia hội thao do Đảng ủy khối tổ chức kết quả Giải nhất đôi nam bóng bàn; Giải nhì bộ môn cờ tướng.

Trong quý II năm 2015 Đảng ủy công ty tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể trong công tác tưới tiêu đảm bảo diện tích phục vụ không để thiếu nước, tập trung tưới đủ nước cho 100% diện tích gieo trồng cây vụ Chiêm xuân và Vụ mùa theo kế hoạch. Thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão, phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên để thực hiện tốt công tác PCLB, chủ động kiểm tra các luồng tiêu khi có mưa lớn. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát thiết kế công trình XDCB trình cấp thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các công trình hoàn thành theo kế hoạch. Trong quý II xét cử cán bộ Đảng viên đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, làm thủ tục kết nạp Đảng viên từ 4 đ/c trở lên; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định.

        Đồng chí Nguyễn Gia Quyền-UV BCH Đảng ủy khối DN tỉnh-Bí thư Đảng bộ trình bày đề án nhân sự cấp ủy Nhiệm kỳ 2015-2020
              
 Đồng chí Đường Văn Hải-Phó bí thư Đảng bộ-Chủ nhiệm UBKT thông qua kết quả giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Tại hội nghị BCH Đảng bộ Công ty đã xây dựng đề án nhân  sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trình BTV Đảng ủy Công ty phê duyệt. Thực hiện hướng dân của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh BTV Đảng ủy Công ty đã trình BCH Đảng bộ Công ty giới thiệu nhân sự cấp ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT. Danh sách giới thiệu nhân sự đã được BCH Đảng bộ công ty thông qua bằng lấy phiếu giới thiệu . Kết quả tại Hội nghị các đ/c dự Hội nghị BCH Đảng bộ đã thống nhất cao, trình BTV Đảng ủy Công ty xem xét./.

                                                                                                                                                      Xuân Sáng

Sáng ngày 01/4/2015 lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng An ninh kinh tế do đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn-Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hà Xuân Khánh-Trưởng phòng ANKT Công an tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo, đội trưởng đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty.

                      Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến làm việc với đơn vị về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Gia Quyền-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo công ty báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc của Công ty. Trong năm qua Công ty đã chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Nữ công  tổ chức các phong trào thi đua và gắn các phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc, ký cam kết và vận động 388 CBCNV-LĐ ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, Tệ nạn xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ. Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC huấn luyện công tác PCCC trong công ty 02 buổi 100% lãnh đạo các đơn vị tham gia. Nâng cao trách nhiệm của CBCNV-LĐ trong việc tự quản và tự chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của công ty.


                                     Đồng chí Nguyễn Gia Quyền-Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực phong trào của đơn vị

 

                                        Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn-Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Với những biện pháp tích cực chủ động trong những năm qua Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Liễn Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao, tích cực chủ động trong công tác bảo vệ sự đoàn kết thống nhất, bảo vệ tốt công tác an ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn-Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao và biểu dương đơn vị trong những năm qua đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho CBCNV-LĐ hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật  của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, nội quy lao động trong đơn vị; nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, an ninh chính trị nội bộ, an toàn cơ quan. Yêu cầu Công ty tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp xây dựng phong tào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc , gắn hoạt động thi đua phong trào với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tại hội nghị thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đồng chí đã trao Giấy khen cho đồng chí Nguyễn Gia Quyền-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ./.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn-Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao giấy khen cho đ/c  Nguyễn Gia Quyền-Giám đốc công ty.

        Đồng chí Hà Xuân Khánh-Trưởng phòng ANKT chúc mừng đ/c Nguyễn Gia Quyền có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTQ

                                                                                                                                                                                                                            Bài và ảnh:  Xuân Sáng

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCLB & TKCN năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng 28/3/2015, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành, thị; Sở Nông nghiệp& PTNT; thành viên Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn, Lập Thạch, Tam Đảo, Phúc Yên.

Năm 2014, trên địa bàn cả nước, thiên tai xảy ra ít hơn cả về cường độ và số lượng so với trung bình nhiều năm, có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó cơn bão số 2, 3 và 4 ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn. Có 17 đợt nắng nóng, 25 đợt không khí lạnh, nhiều đợt triều cường lớn xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang làm nhiều vùng trũng thấp bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân. Thiên tai trong năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích (không có người chết trong bão); 145 người bị thương; gần 2.000 nhà bị đổ, sập, trôi, 42.758 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; trên 230.000ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu m3 đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp… Ước tính thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và các địa phương, công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã kịp thời được ứng phó. Năm 2014, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã cứu được trên 3.800 người, gần 250 phương tiện; thông báo kêu gọi, hướng dẫn trên 350 nghìn phương tiện chở trên 1 triệu ngư dân đang hoạt động trên biển tránh trú an toàn

Tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện công tác PCLB & TKCN năm 2014 của địa phương mình và triển khai nhiệm vụ công tác PCTT & TKCN trong năm 2015; đề xuất một số kiến nghị, biện pháp nhằm chủ động phòng tránh thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương kết quả đạt được công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của các địa phương trên cả nước. Đồng chí yêu cầu, các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác dự báo, thực hiện cuộc họp thường xuyên từ TW đến địa phương, xây dựng phương án ứng phó, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các bộ, ngành, các địa phương cần quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý.

Mặc dù, không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các trận bão, cũng như thiên tai khác nhưng năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt trong thời gian vừa qua thời tiết thay đổi bất thường đã gây khô hạn, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Chỉ đạo công tác PCLB trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chúc yêu cầu các cấp, các ngành trên cơ sở rút kinh nghiệm phòng, chống lụt bão qua các năm, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão năm 2015. Đồng chí yêu cầu: Ban Chỉ huy PCLB tỉnh hoàn chỉnh các phương án trọng điểm PCTT triển khai trước ngày 15/4/2015, trước mắt tập trung trữ nước chống hạn và phòng, chống sâu bệnh cho cây trồng vụ Xuân 2015. Tổ chức rà soát các hồ, đập, đê, kè, tiếp tục triển khai xây dựng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chủ động PCLB. Rà soát vật tư phục vụ công tác PCLB, TKCN năm 2015, đảm bảo ứng phó kịp thời khi thời tiết thay đổi diễn biến bất thường.

                                                                                                                                                                                    Dương Minh (Báo Vĩnh Phúc)

Sáng ngày 26/3 vừa qua, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Liễn Sơn tham gia Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 3 năm 2015 tổ chức Chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và 69 năm ngày thể thao Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 08/2/2015; Kế hoạch số 93-KH/ĐUK ngày 01/7/2015 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Sáng ngày 24/3/2015 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Liễn Sơn triệu tập 184 cán bộ Đảng viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW10 khóa (XI) do Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Thủy-Tỉnh ủy viên-Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Đồng chí Phùng Văn Tuất-Phó bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Ban thường vụ Đảng ủy công ty, bí thư các chi bộ phòng chức năng, xí nghiệp, trạm trực thuộc cùng đông đảo cán bộ Đảng viên.                                                Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW10 (khóa XI)

 Tại hội nghị, các cán bộ Đảng viên đã được nghe đồng chí PGS-TS Nguyễn Viết Thông-Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung Ương trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 Đồng chí PGS-TS. Nguyễn Viết Thông-Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung Ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Các cán bộ Đảng viên đã được nghe một số câu chuyện về sự trung thực và tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lời nói cho đến hành động, qua đó nhấn mạnh đến sự cần thiết về sự trung thực và trách nhiệm của người đảng viên.

Hội nghị cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sự trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

           Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ Đảng viên trong Công ty phát huy tinh thần về sự trung thực, trách nhiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực gắn với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh giao.

                                                                                                                                                                                   Xuân Sáng