Sáng ngày 06 tháng 1 năm 2015 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.