Sáng ngày 7/8/2017, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Gia Quyền – Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty; Trưởng phó các phòng chức năng; Giám đốc, Phó giám đốc các xí nghiệp thủy lợi, Trạm trưởng, Phó trạm trưởng các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Quân – Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Tính đến 30/6/2017 tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ: 217 đ/c. Trong đó: đảng viên chính thức: 198 đ/c; đảng viên dự bị: 19 đ/c; đảng viên nữ: 64 đ/c. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị: 06 đ/c; Trung cấp lý luận chính trị: 52 đ/c; Sơ cấp: 159 đ/c.

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Thạc sỹ: 9 đ/c; Đại học: 114 đ/c; Cao đẳng: 03 đ/c; Trung cấp: 36 đ/c; Công nhân: 55 đ/c.

 Đồng chí Nguyễn Doanh Tùng - Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn.

Tổng số CBCNV – LĐ (đến 30/6/2017) là 436 người, trong đó: Đoàn viên công đoàn 422 người, so với năm 2016 tăng 8 người = 1,9%. Số lao động nữ là 156 người = 36,9% tổng số ĐVCĐ, so với năm 2016 tăng 4 người. Thạc sỹ: 11 người = 2,61% Tổng ĐVCĐ; Đại học: 179 người = 42,41% Tổng ĐVCĐ; Cao đẳng: 14 người = 3,31% Tổng ĐVCĐ; Trung cấp: 84 người = 19,92% Tổng ĐVCĐ; Công nhân nghề: 134 người = 31,75% Tổng ĐVCĐ.

              

Đồng chí Đường Văn Hải – Phó Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ chiên xuân đặc biệt là công tác chống hạn được ưu tiên và đặt lên hàng đầu.

Đến ngày 30/6/2017, kết quả công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm:

Tổng diện tích phục vụ tưới tiêu 6 tháng đầu năm đạt 26.770,04 ha = 98,8%KH = 98,8% cùng kỳ năm 2016. Công tác tu bổ sửa chữa kinh phí đạt 8.390 triệu đồng = 38,9 % KH. Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 4.982.000/người/tháng.

Đến nay, tổng số cán bộ công nhân viên trông Công ty là 422 người. Bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty; bổ nhiệm 01 kế toán trưởng; bổ nhiệm 01 trưởng phòng; giao phụ trách 01 người; bổ nhiệm cấp phó 03 người; bổ nhiệm lại cấp phó 02 người; tuyển dụng 17 người, chấm dứt hợp đồng lao động 10 người; làm chế độ nghỉ hưu cho 02 người; chế độ bảo hiểm với tổng kinh phí bảo hiểm là: 4.486,348 triệu đồng.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Diện tích phục vụ tưới tiêu 38.539,08ha. Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản là 3.767,67 ha. Chấp hành công tác thường trực phòng chống thiên tai và TKCN 24/24h từ công ty đến các cơ sở để sử lý kịp thời các sự cố đột xuất, đảm bảo công trình an toàn. Đảm bảo ổn định việc làm cho cán bộ công nhân viên. Công tác đoàn thể quần chúng đảm bảo hoạt động hiệu quả tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức.
Tại Hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận vào nội dung của 3 bản dự thảo báo cáo trên và các nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế và giải pháp tháo gỡ trong hoạt động, những khó khăn, thuận lợi, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời tham gia ý kiến, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm và cả năm 2017.

Một số hình ảnh tham gia đóng góp của các đơn vị: 

Đồng chí Lê Hồng Minh - Giám đốc xí nghiệp Vĩnh Tường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Giám đốc xí nghiệp Yên Lạc tham luận ý kiến

 

Đồng chí Phạm Quân - Giám đốc xí nghiệp Bình Xuyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Công Thắng - Giám đốc xí nghiệp Móng Cầu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh -  Giám đốc xí nghiệp Tam Dương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc xí nghiệp Vĩnh Yên tham gia ý kiến tại Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Gia Quyền phát biểu ý kiến, kết luận Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Gia Quyền - Chủ tịch Công ty yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình hạn, úng từng khu vực để có biện pháp ứng phó kịp thời. Kiểm tra sửa chữa máy móc, thiết bị các trạm bơm để chủ động tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn. Chấp hành công tác thường trực phòng, chống thiên tai, điều hành tưới tiêu. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn và hạn chế trong thời gian qua, Công ty đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; Triển khai Đại hội các chi bộ 2017-2020; Triển khai Đại hội Công đoàn 2017-2020... Công ty tiếp tục xây dựng, đảm bảo ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2017; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vân động cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

 Thực hiện: Nguyễn Oanh