Thực hiện Hướng dẫn số 29/HD-ĐULS ngày 05/6/2017 của Đảng bộ công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn về “Tổ chức Đại Hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Nhiệm kỳ 2017 - 2020”, từ ngày 09/10/2017 đến 19/10/2017, 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2017-2020.

Tại Đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ.

Đại hội của các Chi bộ đều diễn ra nghiêm túc với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội và Nghị quyết Đảng bộ công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn Nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Kết quả bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

1. Chi bộ xí nghiệp thủy lợi Móng Cầu

          - Đ/c Đinh Công Thắng           - Bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn          - Phó bí thư;

          - Đ/c Trương Quốc Khánh       - Chi ủy viên.

2. Chi bộ xí nghiệp thủy lợi Tam Dương

          - Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh          - Bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Hoàng              - Phó bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Thanh Tùng      - Chi ủy viên.

3. Chi bộ xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên

          - Đ/c Nguyễn Văn Bảy           - Bí thư;

          - Đ/c Phùng Quang Tiến        - Phó bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chi ủy viên.

4. Chi bộ Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường

          - Đ/c Lê Hồng Minh               - Bí thư;

          - Đ/c Đinh Văn Thiện             - Phó bí thư;

          - Đ/c Nghiêm Xuân Vừng       - Chi ủy viên.

5. Chi bộ xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc

          - Đ/c Nguyễn Anh Đức          - Bí thư;

          - Đ/c Đỗ Việt Hùng               - Phó bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Đức Hải           - Chi ủy viên.

6. Chi bộ xí nghiệp thủy lợi Bình Xuyên

          - Đ/c Phạm Quân                 - Bí thư;

          - Đ/c Phùng Minh Đức          - Phó bí thư;

          - Đ/c Tạ Công Thành            - Chi ủy viên.

 

7. Chi bộ trạm bơm điện Bạch Hạc

          - Đ/c Nguyễn Anh Phương     - Bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Văn Tuấn         - Phó bí thư;

          - Đ/c Lê Thị Tư                     - Chi ủy viên.

8. Chi bộ phòng Quản lý nước & công trình

          - Đ/c Ngô Anh Cương            - Bí thư;

          - Đ/c Phạm Thúy Hằng          - Phó bí thư;

          - Đ/c Lê Văn Thắng               - Chi ủy viên.

9. Chi bộ trạm bơm điện Đại Định

          - Đ/c Nguyễn Văn Tình          - Bí Thư;

          - Đ/c Bùi Văn Anh                 - Phó bí thư.

10. Chi bộ xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế

          - Đ/c Hà Văn Tuyến              - Bí thư;

          - Đ/c Đinh Thị Mai Phương    - Phó bí thư.

11. Chi bộ phòng Tổ chức hành chính

          - Đ/c Nguyễn Xuân Sáng      - Bí thư;

          - Đ/c Trần Thị Kim Nhung     - Phó bí thư.

12. Chi bộ phòng Tài vụ

          - Đ/c Đỗ Văn Tường             - Bí thư;

          - Đ/c Nguyễn Thị Thu Nga    - Phó bí thư.

13. Chi bộ phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

          - Đ/c Nguyễn Hữu Vận         - Bí thư.

14. Chi bộ Xây lắp & cơ điện

          - Đ/c Đinh Văn Tảo              - Bí thư

   

Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2017-2020:

 

Đ/c Nguyễn Quốc Quân - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đ/c Nguyễn Doanh Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Kiểm soát viên Công ty phát biểu và chỉ đạo tại Đại Hội.

 

Biểu quyết tại Đại hội

Bỏ phiếu tín nhiệm tại Đại hội.

 

 

 

 

  Thực hiện: Phượng Loan