Thực hiện Nghị quyết Ban thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trong 02 ngày 04 - 05 tháng 01 năm 2018, 06 xí nghiệp thủy lợi: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Móng Cầu, Tam Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tưới tiêu năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường, Yên Lạc có ông Nguyễn Quốc Quân – Phó bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó giám đốc công ty. Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Yên, Móng Cầu có ông Đường Văn Hải - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty. Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết xí nghiệp thủy lợi Tam Dương, Bình Xuyên có ông Kim Ngọc Tiến - Phó Giám đốc Công ty cùng các ông bà lãnh đạo các phòng Công ty, lãnh đạo các huyện, các phòng Nông nghiệp các huyện, cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên các Xí nghiệp thủy lợi.

Trong năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc các xí nghiệp và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên, các đơn vị trực thuộc công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2017.

Dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm tại các xí nghiệp thủy lợi, Ban giám đốc công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2017, giải đáp các ý kiến thắc mắc, đề nghị của các đơn vị đối với Công ty. Thông qua hội nghị, Công ty mong chính quyền địa phương và các đơn vị quan tâm hơn công tác tu bổ, sửa chữa, bảo vệ công trình như việc người dân xâm lấn công trình, xả rác thải xuống dòng kênh, công trình thủy lợi, nâng cao chất lượng dịch vụ tưới, kế hoạch tưới tiêu bám sát lịch gieo trồng, lịch xả nước, tưới tiêu tiết kiệm nước. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương phục vụ tưới đảm bảo phục vụ tốt nhất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban Lãnh đạo Công ty trao giấy khen của Chủ tịch Công ty cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết của xí nghiệp thủy lợi.

 

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Quốc Quân trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc trạm thủy lợi cơ sở

Đ/c Đường Văn Hải trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc trạm thủy lợi cơ sở

 Thực hiện: Phượng Loan