Sáng ngày 11/01/2018 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị bên Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn, đồng chí Nguyễn Gia Quyền - Ủy viên BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch Công ty và các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Ngay từ đầu năm 2017, Đảng bộ công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong đó trọng tâm vào phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Không ngừng đổi mới tư duy, quản lý điều hành hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng vận hành công trình, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV-LĐ. Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và mọi chế độ quyền lợi của người lao động. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chỉ đạo 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. BCH Đảng bộ công ty đã triển khai, chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, CNV-LĐ tổ chức học tập và quán triệt các chỉ thị của Đảng và các chính sách pháp luật nhà nước.

Đảng uỷ công ty đã tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trên cơ sở thực hiện đúng quy chế làm việc, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Qua đó, việc tổ chức sinh hoạt Đảng của các chi bộ, Đảng bộ đã đi vào nền nếp, coi trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, vận dụng đúng đắn các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ. Thường xuyên làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình và những vấn đề liên quan đến nội bộ Đảng, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và các vấn đề phát sinh khác để giải quyết kịp thời.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

Đ/c Nguyễn Doanh Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, thường trực Đảng khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Quốc Quân - Phó bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Trần Đức Hùng - Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra của UBKT Đảng

Đồng chí Nguyễn Gia Quyền-Bí thư Đảng bộ trao Giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể đạt TSVM tiêu biểu, TSVM.

Đồng chí  Nguyễn Quốc Quân, Đường Văn Hải-Phó bí thư Đảng bộ trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện: Phượng Loan