Trong những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài, mực nước ở một số sông, hồ xuống thấp như sông Cà Lồ cụt, hồ Dộc Nứa, Phú Ninh, Bờ Chuối (Liên Hòa - Lập Thạch), hồ Dộc Dong, Dộc Giếng (Đạo Tú - Tam Dương), hồ Đồng Hẻo, Đồng Giềng, Đồng Cẩm (Thanh Vân - Tam Dương), hồ Phú Lợi, Hỏa Sa, hồ Sứ (Vĩnh Yên)...; tình trạng mất điện, quá tải điện ở một số vị trí khiến công tác vận hành các trạm bơm, lấy nước ở các cống vào hệ thống kênh thủy lợi, công tác điều hành và phục vụ tưới tiêu của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương nắng nóng còn tiếp tục kéo dài với nền nhiệt cao phổ biến từ 38o-40o.

Để chủ động ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài, hạn chế tối đa diện tích cây trồng khô hạn, Công ty đã tập trung nhân lực vận hành các trạm bơm lớn như: Bạch Hạc, Đại Định, Liễu Trì, Quán Bạc… và hơn 170 máy bơm cố định khác, thường xuyên kiểm tra ruộng đồng, triển khai lắp đặt các máy bơm dã chiến tại các vị trí theo phương án chống hạn, kịp thời cấp nước cho những vị trí chân vàn cao. Đến ngày 05/7/2018, công ty đã lắp đặt và vận hành 37 trạm bơm giã chiến hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, nạo vét, khơi thông, giải tỏa vật cản trên hệ thống kênh mương, các luồng tiêu do công ty quản lý đảm bảo thông thoáng, đề phòng trường hợp hết hạn xảy ra mưa lớn gây ngập úng. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CHỐNG HẠN:

chonghan1

Hình 1: Trạm bơm điện Bạch Hạc kiểm tra, vận hành máy bơm chống hạn

chonghan2

chonghan3 

 Hình 2: Trạm bơm điện Đại Định vận hành hết công suất phục vụ chống hạn

chonghan4 

Hình 3: Trạm bơm Quán Bạc đưa nước về ruộng đồng

 chonghan5

Hình 4: Trạm bơm Quán Bạc vận hành hết công suất phục vụ công tác chống hạn

 chonghan6

Hình 5: Công nhân cụm thủy lợi Đinh Xá lắp đặt máy bơm giã chiến chống hạn

 chonghan7

Hình 6: Đưa nước về ruộng đồng tại xã Đồng Cương – Yên Lạc

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường lãnh chỉ đạo các xí nghiệp và trạm bơm đầu mối tập trung nhân lực, thiết bị phòng chống nắng hạn kéo dài, đảm bảo nước tưới cấy cho diện tích còn lại, tưới dưỡng lúa thời kỳ đẻ nhánh. Các đơn vị chủ động chống hạn, đẩy mạnh việc khơi thông hệ thống kênh mương, luồng tiêu, dẫn nước đầy đủ, kịp thời, phấn đấu 100% diện tích gieo trồng theo đúng khung thời vụ, đảm bảo năng suất cây trồng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Thực hiện: Đình Phúc