Sáng ngày 7/4/2017, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Thủy lợi. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng- Thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay, ở phía Bắc bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

 Xác định công tác đào tạo và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị, nông thôn và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững