Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Đảo đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).