Sáng ngày 7/4/2017, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật Thủy lợi. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận hội nghị.
Dự án Luật Thủy lợi gồm 9 chương, 70 điều, được xây dựng nhằm tập trung giải quyết các vấn đề bất cập trong việc thực thi pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và yêu cầu của hoạt động thủy lợi trong tình hình diễn biến phức tạp về hạn hán, xâm nhập mặn, sa mạc hóa....

Tại hội nghị, phần lớn các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật, tên gọi và bố cục các chương, điều của dự thảo. Đồng thời, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cụ thể xây dựng dự án luật về một số nội dung như: Một số thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong luật nhưng chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; chính sách, nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi chưa được quy định cụ thể; nội dung trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi tại Điều 21 chưa phân định rõ thẩm quyền quản lý; phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và xử lý vi phạm không đảm bảo tính khả thi trong thực tế; bổ sung thêm một số giải pháp bảo vệ công trình thủy lợi; chính sách giá các loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ giá cần nghiên cứu xem xét và có lộ trình phù hợp, cân nhắc đối tượng hỗ trợ, tính khả thi; tổ chức và phương thức khai thác công trình thủy lợi cần gắn trách nhiệm quản lý đến cấp xã; cần bổ sung thêm chương về thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm luật. Đa số đại biểu cho rằng vai trò, trách nhiệm của người dân được hưởng lợi ích từ công trình thủy lợi chưa được đề cao; cần làm rõ quy định về huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. Vấn đề tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và dân sinh, chất lượng nước công trình thủy lợi cũng được nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đánh giá cao sự tham gia, đóng góp ý kiến của các đại biểu và tổng hợp, tiếp thu các ý kiến báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo: Báo Vĩnh Phúc