Ngày 27/4/2017, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với thành phố Vĩnh Yên, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố những tháng đầu năm 2017; tiến độ triển khai một số dự án lớn do thành phố làm chủ đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên; đại diện các phòng, ban, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vĩnh Yên, tổng giá trị sản xuất của thành phố trong quý I năm 2017 ước đạt 6.488 tỷ đồng, bằng 16,3% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 666,8 tỷ đồng, bằng 108,3% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong quý I, thành phố đã triển khai thực hiện 66 dự án do thành phố làm chủ đầu tư; giải ngân trên 80,9 tỷ đồng (đạt 22% kế hoạch vốn năm 2017) từ các nguồn thu đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện các dự án, công trình. Trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố đã hoàn thành bồi thường 5 dự án; 1 dự án đang tiếp tục triển khai chi trả tiền bồi thường theo phương án phê duyệt; 15 dự án đang triển khai kiểm kê, tính toán phương án bồi thường; tổng diện tích bồi thường theo quyết định đã được phê duyệt là 0,6634 ha. Bên cạnh đó, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh phê duyệt 5 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 2.552,32 ha; thực hiện phê duyệt và phê duyệt theo phân cấp 1 quy hoạch với diện tích 0,7324 ha…

Về tiến độ triển khai một số dự án lớn do UBND thành phố làm chủ đầu tư, hiện nay, vẫn còn một số khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do đơn giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc do UBND tỉnh ban hành còn thấp. Vì vậy, thành phố đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan điều chỉnh lại đơn giá bồi thường cho phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cũng tại buổi làm việc, thành phố Vĩnh Yên đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh một số nội dung về xây dựng và phát triển thành phố như: Sớm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; ban hành các cơ chế hỗ trợ đặc thù cho thành phố để có đủ nguồn lực thực hiện Nghị quyết 07; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, công trình công cộng, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên” giai đoạn 2; sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải, lò đốt rác thải sinh hoạt của thành phố; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng bến xe mới của tỉnh tại phía Đông thành phố, tiến độ một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố… Qua đó, giúp thành phố Vĩnh Yên hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại II và thực hiện các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao tình hình phát triển KT-XH của thành phố Vĩnh Yên trong quý I năm 2017, đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chưa xứng với tiềm năng; chưa có những giải pháp đột phá trong phát triển KT-XH; công tác quản lý Nhà nước về đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường… còn hạn chế; việc tiến hành triển khai một số dự án lớn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu hoàn thành đô thị loại I vào năm 2020; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; xây dựng hệ thống chính trị TSVM; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, thành phố cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tập trung tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng các công trình; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quyết liệt xử lý các vi phạm về đất đai; tăng cường công tác quản lý đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đô thị của người dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh…

Đối với kiến nghị của thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07, đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị thành phố xây dựng phương án cụ thể để UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương. Với các kiến nghị, đề xuất khác, đồng chí giao các sở, ngành tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Theo: Báo Vĩnh Phúc