Ngày 18/5/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy các cấp dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá kết quả bước đầu đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, ngành và địa phương. Nhận thức về Chỉ thị 05, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện chỉ thị ở các địa phương, đơn vị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy kịp thời, đầy đủ nhưng có nội dung còn sao chép, thụ động, chưa có tính sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục, nhất là tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên và công nhân ở các khu công nghiệp còn nhiều lúng túng, bất cập.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở địa phương, đơn vị mình. Trong đó, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện chuyển biến từ trong nhận thức sẽ góp phần thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05 hiệu quả nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã, đang và sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị. Đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các yêu cầu của Chị thị 05 trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức triển khai chỉ thị phải gắn liền với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII. Trong đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò người đứng đầu ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Cả hệ thống chính trị cần nỗ lực hơn nữa để làm cho người dân hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy hình thành ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, địa phương, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào nội dung trên để tập trung triển khai ở đơn vị mình, đặc biệt là việc học tập chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và phong trào thi đua tại đơn vị. Các cơ quan: Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng các cách làm mới, cách làm sáng tạo, các tấm gương học tập Bác trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo các cấp sớm tham mưu cho cấp ủy những nội dung thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa phương mình, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Theo: Báo Vĩnh Phúc