Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2017,  Đại hội Hội cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc trọng thể. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Huy – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tạ Văn Tính – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đại tá Vũ Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc; Cùng dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng Khối, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối.

Toàn cảnh Đại hội

   Theo chương trình làm việc, Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cao chính trị và tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam.

   Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Tính- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối, và  đồng chí Vũ Anh Tú-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội cựu chiên binh Khối và cá hội cơ sở trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Tạ Văn Tính- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo, chúc mừng Đại hội

     Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Hội Cựu chiến binh Khối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

   Thứ nhất: Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững và là những người gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội CCB cấp trên; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Hai là: Phát huy mạnh mẽ hơn nữa bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ tổ chức Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Hội cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, doanh nghiệp. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo thiết thực với doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua CCB gương mẫu, tập trung vào các phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp trong thời kỳ CNH, HĐH.

    Ba là: Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cấp cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức hội và hội viên; chú trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động, phong trào của Hội, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội CCB trong các doanh nghiệp.

   Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo số lượng và tiêu chuẩn. Được sự tín nhiệm của Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Quân tiếp tục tái cử; tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ Nhất, đồng chí Nguyễn Quốc Quân được bầu giữa chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

 

Đồng chí Nguyễn Bá Huy- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng

  

Đại tá Vũ Anh Tú- Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh phát biểu, tặng hoa chúc mừng

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành 

Ban Chấp hành Hội cựu Chiến binh Khối doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt 

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lát (94 tuổi) Lê Thị Thê (76 tuổi)

và đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng thành công Đại hội