Sáng 23/5/2017, ngày thứ 2, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại tổ số 8 với 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và Long An. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 8 chủ trì buổi thảo luận.

Thảo luận tại tổ, đa số các ý kiến đều đồng tình với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Các đại biểu đánh giá, thời gian qua, các cơ quan, tổ chức đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng cũng như bảo đảm tiến độ chuẩn bị các dự án. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong việc lập, triển khai thực hiện chương trình như: Chương trình vẫn phải điều chỉnh nhiều; chất lượng chuẩn bị của một số dự án còn hạn chế; tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết thi hành luật vẫn chưa được khắc phục triệt để...

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau khi phân tích những ưu điểm, hạn chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay, để dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi được thông qua dễ đi vào cuộc sống, hỗ trợ tích cực, hiệu quả, đại biểu Phùng Thị Thường, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Đối tượng được áp dụng quá rộng, tràn lan sẽ dẫn đến việc Nhà nước (Trung ương và địa phương) không đủ nguồn lực để hỗ trợ. Việc hỗ trợ cào bằng như nhau cho các doanh nghiệp là không hợp lý, không khuyến khích một số doanh nghiệp vừa phấn đấu vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn; đề nghị xem xét bổ sung thêm khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa do người cao tuổi và doanh nghiệp nhỏ và vừa do người Khuyết tật làm chủ; không nên quy định tiêu chí về số lượng lao động vì các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu là doanh nghiệp thủ công hoặc làm gia công, thu hút nhiều nhân công nhưng vẫn là doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ về số vốn và quy mô; cần bổ sung thêm nguyên tắc hiệu quả và tiết kiệm vì thực chất nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp chủ yếu là từ nguồn lực của Nhà nước, ngân sách của Nhà nước...

Ngày 24/5/2017, ngày thứ 3, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung: Nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo: Báo Vĩnh Phúc