Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới được 285 ha rừng tập trung, trong đó, chủ yếu là rừng sản xuất, đạt 48,7% kế hoạch, tăng 37,8 ha so với cùng kỳ năm 2016. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 576,9 nghìn cây, chủ yếu là cây bóng mát, cây ăn quả và một số cây lâm nghiệp khác, đạt 84,8% kế hoạch. Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp, ngành triển khai tích cực, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

HTX Nông lâm nghiệp Thanh Giang, xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) gieo ươm cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của bà con
 

Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, thời gian tới, cùng với việc đôn đốc bà con tích cực trồng rừng, các cơ quan chức năng và chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng và bảo vệ rừng.

Theo: Báo Vĩnh Phúc