Vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn tỉnh gieo cấy hơn 31.300ha lúa, tăng 0,35% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu vụ, Sở NN&PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng giống lúa chất lượng; chỉ đạo các địa phương mở rộng tối đa diện tích lúa xuân muộn, sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo khá; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến trái với quy luật, nhiệt độ những tháng đầu năm cao, làm cho cây trồng, nhất là cây lúa rút ngắn thời gian sinh trưởng, nguy cơ mất mùa rất lớn. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các địa phương, nhất là ngành NN&PTNT đã đưa ra nhiều giải pháp; chỉ đạo các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi đảm bảo cung ứng đủ nước cho cây lúa; các đơn vị trực thuộc tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV đúng quy trình kỹ thuật; mở rộng sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học và thảo mộc trên cây trồng; đồng thời làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh, nhất là chuột hại. Nhờ vậy, tình hình sâu bệnh hại được kiểm soát, phòng trừ kịp thời… góp phần đưa năng suất lúa vụ Đông Xuân 2016 -2017 không chỉ đạt cao mà còn tăng giá trị hiệu quả kinh tế trên đơn vị canh tác, với 55% diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao, với các giống lúa chủ lực như: HT1, Thiên Ưu 8, TBR225, BC15

Nông dân xã Hợp Thịnh (Tam Dương) đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2016-2017
 

Theo đánh giá sơ bộ của Cục Thống kê tỉnh, năng suất lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn tỉnh ước đạt hơn 59 tạ/ha, tăng 1,4%; sản lượng ước đạt 185.892 tấn, tăng 1,74% so với cùng kỳ. Hiện nay, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung đưa cơ giới hóa vào thu hoạch nhằm giải phóng đất, chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ.

Theo: Báo Vĩnh Phúc