Tiếp tục chương trình làm việc, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sáng 8/6/2017, các đại biểu Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thủy lợi; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Thủy lợi. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ông Lưu Đức Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc góp ý vào Dự thảo Luật Thủy lợi
 

Góp ý vào Dự thảo Luật Thủy lợi, ông Lưu Đức Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Việc xác định đúng nguyên tắc của luật mang ý nghĩa quan trọng, vì đó là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ nội dung các quy định cụ thể trong luật, đảm bảo giữ đúng định hướng trong quá trình thể chế hóa các chủ trương, quan điểm phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Tuy nhiên, trong dự thảo luật, ngoài 6 nguyên tắc quy định tại điều 4, tại các điều 13, 15, 19, 35 tiếp tục được quy định các nguyên tắc cụ thể về các nội dung: Quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý khai thác công trình thủy lợi; định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 1 luật nhưng vừa quy định nguyên tắc chung, vừa quy định các nguyên tắc cụ thể có cần thiết không?

Cũng theo ông Lưu Đức Long, các nguyên tắc tại Điều 4 rất cụ thể nhưng chưa bao quát, tương xứng với mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng đã đề ra để phát triển nền kinh tế đất nước, cũng như của ngành nông nghiệp nói chung và của ngành thủy lợi nói riêng trong giai đoạn mới. Vì vậy, đề xuất và đề nghị Quốc hội xem xét, xác định các nguyên tắc tổng quát trong luật, để điều 4 dự thảo luật bao quát, tương xứng hơn với nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần lưu tâm đến nghiên cứu, bổ sung các dòng sông, suối lớn trong các hoạt động điều tra cơ bản thuỷ lợi (điều 10) và nội dung quy hoạch (điều 14), cũng là để phù hợp với chiến lược thuỷ lợi, quy hoạch thuỷ lợi, và nguyên tắc lập quy hoạch thuỷ lợi (được quy định tại các điều 11, 12, 13) làm cơ sở để xây dựng các đập, hồ chứa thuỷ lợi (được quy định tại điều 18). Đề nghị hỗ trợ toàn bộ cho hộ nghèo, hộ thuộc gia đình chính sách chứ không chỉ có hộ cận nghèo thuộc gia đình chính sách. Cần bổ sung trách nhiệm “Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả” và “Bảo vệ các công trình thuỷ lợi" trong các điều 55, 56, 57. Nên rà soát lại các nội dung tại khoản 1 điều 29 (hoạt động dịch vụ thuỷ lợi), khoản 1 điều 30 (phân loại sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi ); khoản 1 điều 36 (thẩm quyền quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi), khoản 1 điều 42 (phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi) để bổ sung và làm rõ nghĩa tại điều 3 (giải thích từ ngữ)...

Theo: Báo Vĩnh Phúc