Vụ mùa 2017, thị xã Phúc Yên phấn đấu gieo trồng 2.400 ha cây hàng năm, đạt 9.200 tấn sản lượng lương thực cây có hạt, tăng gần 100ha và 500 tấn lương thực so với vụ mùa 2016. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, thị xã Phúc Yên xây dựng nhiều giải pháp, trong đó chú trọng mở rộng diện tích gieo trồng; bố trí cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nông dân xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên) tập trung cấy lúa vụ mùa 2017.
 

Vụ mùa năm 2017 dự báo diễn ra trong điều kiện khó khăn do biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng Elnino khiến tình trạng khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng. Do đó, để chỉ đạo sản xuất vụ mùa thắng lợi, bên cạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, thị xã Phúc Yên chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động thông tin, hướng dẫn nông dân phòng chống thiên tai, bảo vệ cây trồng.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, thị xã phấn đấu mở rộng diện tích, diện tích gieo cấy lúa là 1.900 ha với năng suất 48tạ/ha, tăng hơn 2 tạ/ha. Để đạt được các mục tiêu đề ra, địa phương chỉ đạo các xã, phường mở rộng tối đa diện tích gieo trồng cây vụ mùa; chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế cao; hạn chế để đất trống, nhất là những nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất cây hàng hoá; tăng cường sản xuất hàng hoá tập trung gắn với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT và đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, từng bước áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế/ha; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ, thu gom ruộng đất sản xuất tập trung nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn, có tính cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và bố trí cơ cấu giống cây trồng, thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, phường.

Đối với diện tích lúa mùa sớm, thị xã Phúc Yên chỉ đạo các địa phương thực hiện gieo cấy trên toàn bộ diện tích vàn cao, chủ động tưới tiêu tốt; thực hiện đưa cơ giới hoá vào khâu làm đất, đảm bảo xử lý sản phẩm, phụ phẩm tốt nhất; đưa các giống Thiên ưu 8, HT1, RVT, BC15, TH 3-5... vào gieo mạ tập trung. Khi tuổi mạ được 12-15 ngày thì cấy và mở rộng diện tích lúa gieo thẳng ở các xã, phường: Đồng Xuân, Cao Minh, Ngọc Thanh trong khung lịch thời vụ...

Đồng chí Lâm Văn Tài, cán bộ Phòng Kinh tế thị xã Phúc Yên cho biết: Đến ngày 20/6/2017, thị xã Phúc Yên đã gieo cấy được trên 1 nghìn ha lúa mùa, phấn đấu đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ngoài diện tích lúa mùa, địa phương đã gieo trồng xong trên 200 ha đậu tương, ngô biến đổi gen với các giống như: NK4300, NK66, LVN4... Còn lại, lạc giống L14, L15, L18... tiếp tục được gieo cấy vào cuối tháng 6/2017, dự kiến xong trước 5/7/2017.

Để góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vụ mùa 2017, bên cạnh bố trí cơ cấu giống và thực hiện đúng khung thời vụ, thị xã Phúc Yên chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các công trình thuỷ lợi, có kế hoạch sửa chữa, gia cố, tu bổ nạo vét kênh, mương, cống tiêu và khơi thông dòng chảy, đảm bảo tiêu úng tốt trong mùa mưa; theo dõi và bám sát diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời cho nông dân chủ động phun phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa, rau màu, chú ý các tháng cao điểm sâu bệnh hại vào tháng 8, 9, 11; hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); có kế hoạch tổ chức từ 10 -12 lớp tập huấn trồng trọt và chuyển giao các tiến bộ KHKT về giống, cây con mới cho nông dân; chú trọng hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, các vấn đề phát sinh trong sản xuất và biện pháp khắc phục. Đồng thời, tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và quản lý đê điều, đảm bảo phòng chống thiên tai phục vụ sản xuất thuận lợi.

Theo: Báo Vĩnh Phúc