Tiếp nối thành công những vụ trước, vụ mùa 2017, huyện Vĩnh Tường tiếp tục đưa các ứng dụng kỹ thuật mới, giống mới vào sản xuất. Trong đó, sử dụng phương pháp cấy lúa theo “Hiệu ứng hàng biên”, để lúa tái sinh ở những vùng đất chiêm trũng, nhằm giảm chi phí nhân công, giống cây trồng, hạn chế dịch bệnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) cấy lúa theo “Hiệu ứng hàng biên”, nhằm giảm chi phí nhân công, giống, thuốc bảo vệ thực vật và tăng năng suất cây trồng
 

Cấy lúa theo “Hiệu ứng hàng biên” là phương pháp cấy lúa thưa, cấy một hàng sông hẹp, lại cấy một hàng sông rộng. Mật độ cấy lúa thường từ 18-20 khóm/m2, khóm cách khóm trong hàng 20 - 25cm, hàng hẹp 18 - 20cm, hàng rộng 38 - 40cm, cấy nông tay để cây lúa đẻ nhánh sớm và đẻ ngay từ đốt đầu tiên, 2-3 rảnh/khóm, các khóm lúa giữa các hàng so le nhau. Cấy lúa theo phương pháp trên nhằm mục đích tận dụng ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào gốc, thân, lá để kích thích cây lúa phát triển khỏe, giảm sâu bệnh và cho năng suất cao. Đồng thời, tránh lãng phí khi bón phân; theo phương pháp trên, không tung phân bón trên khắp mặt ruộng mà chỉ bón theo hàng sông con, không bón phân theo hàng sông rộng để tiết kiệm phân bón, đồng thời giúp cây lúa hấp thụ hết lượng phân bón.

Ông Hà Văn Minh, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Tường cho biết: Là huyện thuần nông, lúa là cây trồng chính, những năm gần đây, Vĩnh Tường không ngừng đưa các tiến bộ kỹ thuật mới vào gieo cấy nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật, thay đổi tập quán canh tác của người dân để nâng cao năng suất cây trồng. Vụ xuân 2017, Vĩnh Tường đã triển khai thực hiện mô hình cấy lúa theo “Hiệu ứng hàng biên” tại một số xã, thị trấn. Kết quả cho thấy, cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên cho năng suất khoảng 280kg/sào (77,8 tạ/ha), tăng 15-30kg/sào so với phương pháp cấy thông thường. Bên cạnh đó, phương pháp này giảm được chi phí sản xuất như: Công cấy, công làm cỏ, giảm thuốc bảo vệ thực vật, cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Tiếp nối thành công vụ xuân, vụ mùa 2017, Vĩnh Tường tiếp tục nhân rộng diện tích cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên lên 50ha tại các xã: Vân Xuân (10ha), Thượng Trưng (10ha), Vũ Di (10ha), Vĩnh Sơn (10ha), Bình Dương (5ha) và Lý Nhân (5ha).

Theo kế hoạch, vụ mùa 2017, huyện Vĩnh Tường phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 6.700 ha, trong đó cây lúa chiếm 5.200 ha, năng suất ước đạt 58 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 33.000 tấn. Để sản xuất vụ mùa giành thắng lợi, UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan chủ động bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, địa hình, khả năng tưới, tiêu thoát nước, nhu cầu thị trường và tập quán canh tác của từng vùng. Chỉ cấy lúa trên đất chủ động nước, những vùng đất cao, khó khăn về nước tưới chuyển sang trồng rau màu các loại tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa. Tuyên truyền bà con mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: Thiên ưu 8, HT1, Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá, HDT 10, Đài Thơm 8... thay thế dần diện tích lúa Khang dân 18 và Q5, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa lúa gạo chất lượng cao. Đồng thời, hướng dẫn nông dân một số xã có diện tích đất canh tác hay bị ngập úng chỉ cấy được một vụ lúa xuân như: Đại Đồng, Tân Tiến, Lũng Hòa, Thượng Trưng... để lúa tái sinh từ vụ xuân, nhằm khai thác thêm một vụ lúa mới trên những chân đất không gieo cấy được ở vụ mùa, góp phần tăng sản lượng lúa trên một đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, UBND huyện giao Trạm Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, chuột hại trên đồng ruộng, đảm bảo chính xác, kịp thời, khoa học.

Theo: Báo Vĩnh Phúc