Khoảng vài năm gần đây, những vùng đất sản xuất nông nghiệp chiêm trũng tại một số huyện trên địa bàn tỉnh không gieo trồng được lúa vụ Mùa, nên người dân đã chuyển sang sản xuất lúa tái sinh sau khi gặt xong lúa vụ Xuân nhằm luân canh tăng vụ, nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư tỉnh, năng suất lúa tái sinh đạt từ 30-50 kg/sào, chất lượng lúa kém, gạo ăn cứng, sẩn, chủ yếu phục vụ cho chăn nuôi nông hộ. Sau khi thu hoạch lúa, bà con phải bón khoảng 3kg phân ba màu và 1-2 kg phân đạm để lúa tái sinh phát triển. Bên cạnh đó, lúa tái sinh là môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều mầm bệnh lưu tồn trên đồng ruộng, trong đó nặng nhất là chuột tàn phá, từ các chân ruộng lúa tái sinh sâu bệnh sẽ lây sang và ảnh hưởng diện tích lúa Mùa của các hộ liền kề. Ngoài ra, lúa tái sinh còn có các hạn chế cơ bản như: Không sử dụng được cơ giới hóa trong thu hoạch vì để lúa tái sinh được thì vụ trước người dân phải gặt tay, không được gặt máy tránh thân lúa bị đổ và dập nát dẫn đến sinh trưởng kém; khó đưa các bộ giống lúa chất lượng cao, gạo ngon, năng suất khá vào sử dụng vì những giống lúa này thường có khả năng tái sinh kém.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư tỉnh, hạn chế sản xuất lúa tái sinh, ở những xã có diện tích đất sâu trũng không sản xuất được vụ Mùa, bà con nên cày lật đất để vừa tăng độ phì nhiêu cho đất vừa hạn chế sự phát triển của mầm bệnh cho cây trồng vụ sau.

Theo: Báo Vĩnh Phúc