THÔNG BÁO

Về việc nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc Tế lao động 1/5 năm 2015

Căn cứ Điều 73 Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành quy định nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương các ngày lễ trong năm;

Thực hiện thông báo số 171/TB-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện nghỉ ngày Tết dương lịch năm 2015, Tết Âm lịch và cỏc ngày nghỉ lễ năm 2015.

Căn cứ vào tình hình phục vụ sản xuất của đơn vị;

Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn thông báo đến các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2015 như sau:

Đi làm bù vào ngày Thứ Bảy (ngày 25 tháng 4 năm 2015) để nghỉ hoán đổi Thứ Tư (ngày 29 tháng 4 năm 2015). Như vậy CBCNV-LĐ trong công ty được nghỉ 06 ngày liên tục, từ ngày 28 tháng 4 năm 2015 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2015.

Để đảm bảo cho công tác thường trực sản xuất, Phòng Quản lý nước & Công trình bố trí nhân lực trực điều hành tưới tiêu trong hệ thống, các đơn vị trực tiếp sản xuất trong những ngày nghỉ lễ sắp xếp, bố trí 1/3 quân số trực bảo vệ cơ quan, trực phục vụ sản xuất và công tác chống lụt bão (quân số trực sau đó được bố trí nghỉ bù)./.

(Theo thông báo số 122/TB-TLLS ngày 20/4/2015)