STT Số hiệu văn bảnNgày ban hànhNội dungNgày có hiệu lực Download
1 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai 01/07/2004
2 17/2012/QH13 21/06/2012 Luật tài nguyên nước 01/01/2013
3 68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 01/07/2015
Page 3 of 3