STT Ngày thángSố ký hiệuNơi gửiSố công văn đến Download
1 03/04/2020 819/QĐ-UBND UBND tỉnh Vĩnh Phúc 819/QĐ-UBND
2 24/04/2020 28/KH-STTTT Sở Thông tin Truyền thông 370
3 24/04/2020 325/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông 371
4 25/08/2015 07/SNN&PTNT-CCTL Sở NN&PTNT 645
5 24/08/2015 07/VPPCTT-TB Văn phòng thường trực-Ban chỉ huy PCTT&TKCN 643
6 31/07/2015 240/CTTL-QLCT Chi cục thủy lợi 577