STT Ngày điSố điTên loạiTrích yếu Download
1 24/02/2021 64 Công văn V/v hỗ trợ dán thẻ qua trạm thu phí không dừng ePass
2 17/02/2021 47/CV-TLLS Công văn V/v thực hiện thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3 04/02/2021 09-CV/ĐULS Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU
4 01/02/2021 22 Công văn Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19
5 29/01/2021 20 Công văn Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
6 24/01/2021 17/CV-TLLS Công văn V/v thông báo triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
7 29/12/2020 398 Thông báo Thông báo nghỉ tết dương lịch 2021
8 18/12/2020 19 Công văn V/v tổng hợp danh sách đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
9 11/11/2020 340 Công văn V/v xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020
10 02/11/2020 15-CV/ĐTN Công văn V/v ủng hộ đồng bào Miền trung chịu thiệt hại do bão, lũ
11 28/10/2020 324 Công văn V/v tuyên truyền về Chri thị 24 của Thủ tướng Chính phủ, phổ biến Luật tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
12 20/10/2020 27 Công văn V/v bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nghiệp vụ công tác đảng
13 15/10/2020 873 Quyết định Quyết định về thời giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14 14/10/2020 315 Thông báo v
15 13/10/2020 311 Công văn Về việc tuyên truyền chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020
16 08/10/2020 1471 Công văn Về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa thường xuyên 2021
17 08/10/2020 01 Trích Nghị quyết Trích Nghị quyết Hội nghị giao ban tháng 10/2020
18 08/10/2020 01 Nghị quyết Nghị quyết Họp BCH Đảng bộ tháng 10/2020
19 02/10/2020 196/QĐ-TLLS Quyết định QĐ tạm thời phân công lĩnh vực phụ trách các đ/c Phó giám đốc Công ty
20 02/10/2020 NQ-BLĐ Nghị quyết Nghị quyết họp ban lãnh đạo Đảng bộ Công ty tháng 9/2020
Page 1 of 5