Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và Hướng dẫn số 74-HD/ĐUK ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn về việc hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .

Vào 8h ngày thứ ba ngày 28/9/2021, tại Hội trường trường tầng 2, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghvới chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Dự hội nghị có đ/c  Ninh Viết Thủy - Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đ/c Lê Đình Đăng – UVBCH Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty; Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, phó bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức đoàn thể. 

Hội nghị đã được nghe đ/c Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Đình Đăng -UVBCH Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty quán triệt các chi bộ, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Công ty đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Thực hiện: Phượng Loan