Thực hiện Công văn số 504-CV/ĐUK, ngày 03/8/2022 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Vào hồi 14h ngày thứ năm ngày 18/8/2022, tại Hội trường trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị với chủ đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

Dự hội nghị có đ/c Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đ/c Kim Ngọc Tiến –Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Công ty, Phó Giám đốc Công ty; Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ đảng viên trong Công ty. 

Tại Hội nghị, đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã truyền đạt các chuyên đề nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Công ty, Phó Giám đốc Công ty đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

Thực hiện: Phượng Loan