TT

Vị trí05/11/201806/11/201807/11/201808/11/201809/11/201810/11/201811/11/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.70 16.34   15.00    16.70 16.35   15.00    16.70 16.35  15.00     16.68 16.30       16.85 15.42   6.10    16.85 15.42  6.10     16.85  15.42  6.10  6
             MBQ: 5mm
2 Đạo Tú  14.70 14.45       14.70 14.45       14.70 14.50       14.70 14.50       13.70 13.65       13.40  13.30      13.30 13.25     4
             
3 Vân Tập  14.20  14.15      14.20 14.15       14.25 14.20       14.20 14.15       13.35 13.30       13.20  13.15      13.05 13.00     4
             
4 Điều tiết mới  13.70        13.50       13.70         13.55        12.65        12.70        12.45      
             
5 6A  13.60 13.55       13.40      13.60      13.45     12.60  12.55       12.65 12.60       12.40  
             
6 Cầu Tàu  12.50        13.25        13.45       13.30         12.50        12.55        12.30      
             
7 Báo Văn  12.00 11.95       12.50 12.45       12.70 12.60       12.70 12.50       11.90 11.85       12.60 11.20       11.70 11.65     2
             
8 Vũ Di  11.40        11.35        11.30        11.40        10.95        10.50        10.65      
             
9 An Cát  11.30        11.10        11.15        11.20        10.85        10.20        10.55      5
             
10 Đại Tự  9.75        10.20        10.23        10.35        10.20        9.80        9.85      5
             
11 Đinh Xá  9.10        9.30        9.45        9.50        9.35        9.25        9.35      5
             
12 Toa Đen  c 12.90       13.55 13.50                                             5
             
13 Cao Đại  9.78 9.76       9.77 9.75       9.75 9.73       9.72 9.70       9.64  9.62      9.60 9.58       9.52 9.50     
             
14 Vĩnh Sơn  8.80        8.80        8.80        8.80        8.80        8.78        8.75      
             
15 Liên Hòa                                                        5
             
16 Bạch Hạc  6.10        5.90 13.60       5.85        5.85        5.70        5.70       5.70     
             
17 Đại Định  5.60        5.55        5.40        5.30        5.25        5.20       5.20      
             
18 Liễu Trì  4.55        4.40        4.20        4.30        4.10        4.00        4.00      4
             
19 Tân Cương  11.75 11.70       12.30  12.25                                            5
             
20 Bồ Điền  10.82        11.55        10.55                                      
             
21 7 Cửa  7.20        7.20        7.20        7.20        7.20        7.40       7.40       
             
22 Lạc Ý
 7.70 6.00       7.70  6.00      7.70  6.00      7.70 6.10       7.70 6.10       7.70 6.10       7.70 6.00     
             
23 Cà Lồ
 8.28        8.25        8.21        8.24        8.30        8.28        8.30      
             
24 Sáu Vó  5.65 4.48       5.30 4.60       4.70  4.50      5.28 4.40      5.27  4.55       5.23  4.75      5.24  4.73    
             
25 Đầm Cả                                                        5
             
26 Phú Xuân
                                                       6
             
27 TT Yên Lạc
                                                       5
             
28 Vĩnh Yên
                                                       4
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình