Vụ Chiêm Xuân 2017, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn cung cấp nước tưới cho hơn 24.290 ha, chiếm hơn 2/3 diện tích gieo trồng toàn tỉnh, trong đó, diện tích lúa 21.741 ha, chiếm hơn 98,4% tổng diện tích gieo trồng. Địa bàn thuộc 7/9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó, nhiều địa hình dốc, phức tạp vì vậy việc quản lý, điều hành nước luôn khó khăn. Đợt 1 và đợt 2 xả nước Công ty lấy đước để gieo cấy diện tích lúa xuân sớm và trữ nước vào các hồ, ao, vùng trũng còn đợt 3 sẽ lấy nước cấy lúa xuân muộn.

Để đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi, ngay từ đầu vụ Công ty đã chỉ đạo các xí nghiệp lắp, vận hành các máy bơm dã chiến trong toàn hệ thống, chủ động các biện pháp điều tiết nước tưới kịp thời. Qua 3 đợt lấy nước phục vụ đổ ải gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2017, trên toàn hệ thống thủy lợi Liễn Sơn phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp tỷ lệ gieo cấy đạt 97,5 %. Hiện nay, lưu lượng qua cống 5 cửa Liễn Sơn chỉ đạt 7m3/s; mực nước các triền sông: sông Hồng, sông Lô xuống thấp không đảm bảo cho các máy bơm điện cố định vận hành. Các đơn vị lắp máy bơm dã chiến tại các vị trí theo phương án chống hạn của đơn vị, chủ động vận hành các tram bơm kịp thời cấp nước không để ruộng khô hạn.

Đến nay, Công ty đã vận hành máy bơm điện dã chiến tại trạm bơm điện Đại Định (20 tổ máy công suất 1.000m3/h), Liễu Trì (4 tổ máy công suất 1.000m3/h). Đối với trạm bơm đầu mối Bạch Hạc do dự án công trình xây dựng trạm bơm điện Bạch Hạc mở rộng nên không lắp đặt các máy bơm giã chiến theo dự kiến. Công ty đã đi kiểm tra, khảo sát vị trí đặt máy bơm giã chiến điện thay thế vị trí Hạch Hạc để cấp nước tưới vụ Chiêm Xuân 2017 trong thời gian thi công xây dựng trạm bơm Bạch Hạc như tại các vị trí: Cống 8 cửa (3 tổ máy 1.000 m3/h), Yên Lập (5 tổ máy 1.000 m3/h), đầu 7B (2 tổ máy 1.000 m3/h), tại K4+600 T kênh 6A (2 tổ máy 1.000 m3/h).

 

Lấy nước từ sông Phan tại cống 8 cửa đổ vào kênh 6A khi nguồn nước đầu mối thấp, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường

K8+892(H) lấy nước từ kênh chính Tả Ngạn, xã An Hòa, huyện Tam Dương

20 máy bơm dã chiến trạm bơm điện Đại Định bơm nước

Sản xuất vụ Xuân 2017 gặp nhiều khó khăn do vụ Đông ít mưa, vì vậy, nước sản xuất trên sông Hồng và sông Lô xuống thấp. Công ty chỉ đạo các xí nghiệp và trạm bơm đầu mối tận dụng nguồn nước gieo cấy và dưỡng lúa, phòng chống nắng hạn kéo dài, đảm bảo nước dưỡng lúa thời kỳ đẻ nhánh. Các xí nghiệp ra quân chống hạn, đẩy mạnh việc khơi thông luồng, dẫn nước đầy đủ kịp thời vào các vùng khó khăn về nước, phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo trồng theo đúng khung thời vụ./.

Thực hiện: Nguyễn Oanh