Ngày 3/1, Đoàn Giám sát Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Buổi sáng, Đoàn giám sát tại Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn và Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 4/2009, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn với 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ sở hữu. Công ty hiện có 6 xí nghiệp thủy lợi trực thuộc, 2 trạm bơm điện đầu mối, 2 xí nghiệp kinh doanh ngoài công ích, 63 tổ, cụm sản xuất, 77 trạm thủy lợi cơ sở xã, phường, thị trấn. Công ty đang quản lý vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ cho trên 63.000 ha sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của 7/9 huyện thị, thành phố trong tỉnh và cấp nước phục vụ tưới cho một phần diện tích sản xuất nông nghiệp huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội và phường Bạch Hạc - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

 Quy mô, cơ cấu vốn năm 2011 của công ty trên 328 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng lên 797 tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2011 trên 357 tỷ đồng, năm 2016 là trên 842 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2016, tổng doanh thu công ty đạt trên 609 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 9,9 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 8,1 tỷ đồng. 

Tiến hành cổ phần hóa năm 2008, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúcthực hiện các nhiệm vụ sản xuất và phân phối nước sạch, quản lý, khai thác và xử lý nước thải, xử lý chất thải đô thị, thiết kế công trình cấp, thoát nước và xây dựng  công trình hạ tầng kỹ thuật. Công ty có vốn điều lệ trên 94 tỷ đồng; có 155 cổ đông, trong đó có 5 cổ đông đại diện vốn nhà nước, 149 cổ đông là người lao động công ty, 1 cổ đông là tổ chức bên ngoài.

Từ năm 2011 đến nay công ty đã đầu tư nâng công suất các nhà máy, xây dựng mới, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn vay và vốn khấu hao của doanh nghiệp. Sản lượng nước thương phẩm trước khi cổ phần hóa năm 2008 đạt trên 4 triệu m3; đến năm 2016 đạt trên 9 triệu m3, tăng 234%; phạm vi cấp nước được mở rộng đến 8/9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Công ty hoàn thành, đưa vào sử dụng 12 dự án với tổng mức đầu tư trên 101 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc 19 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước 550 triệu đồng. Hiện công ty đang sử dụng 183 lao động với mức lương trung bình 7 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận năm 2016 đạt trên 2,2 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 7,1 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần 1 với trên 37.000 số lượng cổ phần được mua. Dự kiến 2 năm 2018, 2019 sẽ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần 2.


Đoàn giám sát tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Trong giai đoạn 2011-2016, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn và Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúcđã tích cực khai thác nguồn thu, tiết kiệm, giảm chi phí, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận cao hơn kế hoạch đề ra. Hai công ty đã đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định nhằm mở rộng năng lực, mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời, tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương.

Kiến nghị về chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, hai công ty đề nghị Chính phủ cho miễn tiền thuê đất của các công trình thủy lợi, công trình đầu mối, nhà xưởng, nhà quản lý điều hành của các Công ty TNHH MTV thủy lợigiảm khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định của Chính phủ; giảm tỷ lệ nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp; UBND tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo hệ thống kênh tiêu và xây dựng các trạm bơm tiêu lớn để tiêu triệt khi có mưa lớn.

Đoàn giám sát đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn làm rõ một số nội dung về chi phí chủ yếu liên quan tới các hoạt động của công ty; vốn góp, vốn khác của chủ sở hữu; nợ phải thu và phải trả; nguyên nhân, yếu tố tác động đến việc doanh thu tăng song nộp ngân sách và thu nhập của người lao động lại hụt; số viên chức nhà nước và lao động hợp đồng; các cơ chế giám sát quản lý hiệu quả vốn đầu tư của UBND tỉnh dành cho công ty.

Đối với Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc,các đại biểu đề nghị công ty cung cấp những thay đổi về mô hình sau và trước khi cổ phần hóa; lợi nhuận đầu tư thu về tại hai công ty góp vốn; những khó khăn của công ty sau khi cổ phần hóa; điểm đặc biệt trong đầu tư công nghệ để tạo lợi nhuận sau kinh doanh; mức giá bán nước; công nợ của công ty; cạnh tranh về thị trường cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi giám sát tại công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Hồng Thanh cho rằng việc cổ phần hóa của công ty đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại công ty không có nhiều thay đổi, lợi tức không cao nên làm chậm tiến độ kế hoạch thoái vốn. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn đến lộ trình thực hiện thoái vốn; công ty cần cung cấp thêm hồ sơ, đánh giá tài sản khi đưa ra đấu giá. Sau khi hoàn thành thoái vốn cần quan tâm đảm bảo quyền lợi, đời sống của công nhân và người lao động cũng như hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể. Buổi chiều, Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật  về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một sở ngành.

Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh đã ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn Nhà nước quản lý; kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức lại, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2015; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh giai đoạn 2011-2015 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật  về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, tỉnh đã khuyến khích các doanh nghiệp thay đổi phương thức quản lý, giám sát gắn với việc phân loại, đánh giá doanh nghiệp thông qua việc quản lý, giám sát về thực hiện vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng quản trị, năng lực cạnh tranh; chú trọng đầu tư tài sản, đổi mới trang thiết bị để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý tốt công nợ phải thu, công nợ phải trả theo đúng quy định. Đồng thời, phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất. Các doanh nghiệp không đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vào các lĩnh vực tài chính, bất động sản, và đầu tư ra nước ngoài. Các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý, đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng chế độ nhà nước  quy định. Giai đoạn 2011-2016 doanh thu của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt trên 1.400 tỷ; tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 4,7%; lợi nhuận trước thuế đạt trên 30 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 127 tỷ đồng thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 đạt 4,76 triệu đồng/tháng.

Tính  đến 31/12/2016, tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi, cổ phần hóa 1 doanh nghiệp; sắp xếp đổi mới 1 công ty TNHH Một thành viên thành công ty TNHH Hai thành viên; tổng số vốn nhà nước đã thoái được tại doanh nghiệp có một phần vốn góp của nhà nước là 28,6/114,9 tỷ đồng; tổng số cổ tức được chia giai đoạn 2011-2017 là 10,72 tỷ đồng

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật  về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tren địa bàn tỉnh gặp nhiều vướng mắc, bất cập do cơ chế quản lý về doanh nghiệp nhà nước chưa theo kịp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp; chức năng đại diện chủ sở hữu còn nhiều chống chéo; chưa có sự thống nhất trong quản lý vì thiếu cơ quan chuyên trách; nhận thức về các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp chưa sâu, đặc biệt là các văn bản về công ty cổ phần chưa đúng và đầy đủ. 


Đại biểu Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
phát biểu trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh đánh giá và nêu cụ thể các giải pháp để tiếp tục thoái vốn đảm bảo lộ trình; số liệu về kết quả thu được từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc trong việc thoái vốn nhà nước tại các công ty. Đại diện đoàn giám sát cũng đặt câu hỏi về việc tỉnh có cần thiết để 6 doanh nghiệp hoàn toàn vốn nhà nước; cơ quan nào của tỉnh quản lý giám sát vốn tại doanh nghiệp; giải pháp, phương án của tỉnh khi doanh nghiệp không bán được cổ phần.

Đại diện một số sở ngành đã giải đáp cụ thể các câu hỏi của đoàn giám sát. Trong đó, phân tích về nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc ở trên, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng năng lực đội ngũ lãnh đạo và cán bộ kế toán của doanh nghiệp chưa đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; trình độ công nghệ tại các doanh nghiệp còn lạc hâu. Theo ông Mạnh, việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh còn chậm là do số cổ phần nhà nước chiếm giữ tại các doanh nghiệp lớn, chiếm từ 78 đến 96%; lợi tức thấp nên các cá nhân không đầu tư mua; quy mô các doanh nghiệp nhỏ nên các nhà đầu tư không mặn mà. Ông Mạnh cũng thông tin thêm trong 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước, đến năm 2019 dự kiến sẽ có 2 công ty là Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên và Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên sẽ hoàn thành thoái vốn 100%.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Ngay sau khi có chủ trương cổ phần hóa, các doanh nghiệp nhà nước của địa phương đã được cổ phần hóa, còn 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do vướng mắc cơ chế nên chưa tiến hành cổ phần hóa. Các doanh nghiệp được cổ phần hóa đã đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. theo quy định; các doanh nghiệp còn lại không được thoái vốn dưới 51% nên việc bán cổ phần rất khó khăn. Việc tính giá trị cổ tức chưa cập với thị trường, giá còn cao nên khó khăn trong việc bán. Chế tài tạo động lực cho người đại diện còn chồng chéo. Đồng chí khẳng định, Vĩnh Phúc có đầy đủ cơ sở để cổ phần hóa 4 công ty thủy lợi. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Thanh cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt các chủ trương chính  pháp luật  về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; việc quản lý sử dụng vốn nhà nước đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên các doanh nghiệp chưa phát huy hết năng lực do còn vướng cơ chế chính sách. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần có lộ trình, giải pháp trong việc thoái vốn, định giá tài sản khi đưa ra bán cổ phần. Báo cáo của tỉnh cần hoàn thiện thêm các nội dung, bảng biểuđánh giá thêm việc quản lý tài sản, sử dụng đất đai, khoa học công nghệ tại doanh nghiệp; bổ sung các kiến nghị của đoàn để hoàn thiện và gửi lại cho đoàn báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Theo bài viết của Đức Hiền - trang điện tử:www.vinhphuc.gov.vn