Đ/c Nguyễn Gia Quyền - Ủy viên BCH ĐUK DN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Phát biểu chúc mừng.

Ban lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng

Đ/c Nguyễn Gia Quyền - Ủy viên BCH ĐUK DN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Quốc Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khen thưởng và tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ có thành tích xuất sắc.

Đ/c Đường Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty khen thưởng và tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ có thành tích xuất sắc.