Sáng ngày 24/7/2018, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, được sự đồng ý của BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. 

IMG 5125

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đ/c  Ninh Viết Thủy - Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đ/c Kim Ngọc Tiến - Ủy viên Ban thường vụ - Phó giám đốc Công ty, Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ cùng toàn thể 217 cán bộ Đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

IMG 5079

Đ/c Kim Ngọc Tiến – UVBTV – PGĐ Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe đ/c Ninh Viết Thủy – Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của 03 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khoá XII gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

- Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

IMG 5099

Đ/c Ninh Viết Thủy – UVBTV – Phó Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết

 Kết thúc Hội nghị, đ/c Kim Ngọc Tiến - Ủy viên Ban thường vụ - Phó giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung của các Nghị quyết để lãnh chỉ đạo, triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình từng đơn vị, đồng thời viết thu hoạch thực hiện nội dung các Nghị quyết là căn cứ đánh giá nhận thức của cán bộ đảng viên sau khi được học tập.

Một số hình ảnh Hội nghị:

IMG 5084

IMG 5096

IMG 5092

Thực hiện: Đình Phúc