TT

Vị trí15/5/201716/5/201717/5/201718/5/201719/5/201720/5/201721/5/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,70 16,05     17,70 15,17     17,70 15,17     16,86 15,30    3 16,88 15,05    6 16,90 15,05    8 16,88 15,85 10,00  
       MTB = 4mm    MTB = 6 mm  
2 Đạo Tú 14,50 14,35     13,50 13,40     13,50 13,40     14,60 14,00    6 14,70 13,30     14,80 13,90    7 14,30 14,15    
             
3 Vân Tập 14,15 14,10     13,00 12,95     13,00 12,95     14,00 13,20    6 13,40 Cạn     13,95 Cạn     13,85 13,80    
             
4 Điều tiết mới 13,55       12,55       12,55       13,50       12,40       Cạn        13,20      
             
5 6A 13,45 12,50     12,50 Cạn     12,50 Cạn     12,50 12,45    3 Cạn  Cạn    9 Cạn   Cạn     13,10 13,05    
             
6 Cầu Tàu 13,20       12,35       12,35       Cạn        Cạn        Cạn       Cạn       
             
7 Báo Văn 12,50 12,45     12,00 11,95     12,00 11,95     11,50 11,45    2 11,35 11,30    4  Cạn  Cạn    8 Cạn      
             
8 Vũ Di 11,22       11,05       11,05        Cạn        Cạn        Cạn       9,58      
             
9 An Cát 11,10       10,90       10,90        Cạn      3 10,50      6  Cạn      5  Cạn      
             
10 Đại Tự 10,30       10,30       10,30        Cạn      3  9,75      7  9,60      7  12,60      
             
11 Đinh Xá  9,10        9,05       9,05        Cạn      3  Cạn      5  Cạn      7        
             
12 Toa Đen                                5        7          8,66      
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn  9,00        8,90        8,90        8,60        8,55        8,65        6,75      
             
15 Liên Hòa                                5        6        11  6,65      
             
16 Bạch Hạc  6,30        6,60        6,60        6,40      6  6,35        6,40      15  5,10      
             
17 Đại Định  6,15        6,40        6,40        6,30        6,25        6,35       11,40 11,35    
             
18 Liễu Trì  4,65        4,75        4,75        4,80      3  4,70      3  4,80      13        
             
19 Tân Cương                                3        6        4  6,70      
             
20 Bồ Điền                                                  7,60  5,95    
             
21 7 Cửa  7,20        6,75        6,75        6,75        6,70        6,70        5,91      
             
22 Lạc Ý
 7,80  6,30      7,60  6,30      7,60  6,30      7,60  6,00      7,60  5,90      7,60  5,90    11  5,72  4,21    
             
23 Cà Lồ
 5,32        5,56        5,56        5,74        5,74        5,87              
             
24 Sáu Vó  5,35  4,00      5,62  4,40      5,62  4,40      5,68  4,45      5,68  4,45      5,66  4,27            
             
25 Đầm Cả                                3        7        4        
             
26 Phú Xuân
                               6        8        4        
             
27 TT Yên Lạc
                               2        8        10        
             
28 Vĩnh Yên
                               4        7        12        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình