TT

Vị trí04/12/201705/12/201706/12/201707/12/201708/12/201709/12/201710/12/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.68 16.30 14.60   16.68 16.27 14.60   16.70 16.15 13.00   16.65 16.26 14.20   16.85 16.30 14.60   16.75 15.85 10.00   16.80 15.85 10.00  
             
2 Đạo Tú 14.80 14.45     14.70

14.40

    15.00 14.20     15.20 14.35     14.80 14.45     14.40 14.15     14.35 14.10    
             
3 Vân Tập 14.25 14.20     14.20 14.15     14.10 14.05     14.15 14.10     14.25 14.20     13.90 13.85     13.80 13.75    
             
4 Điều tiết mới 13.70       13.80       13.80       13.80       13.80       13.40       13.35      
             
5 6A 13.60 13.55     13.70 13.65     13.70 13.65     13.70 13.65     13.70 13.65     13.30 Cạn     13.25 Cạn    
             
6 Cầu Tàu 12.90       12.30       12.90       12.75       12.95       13.10       13.05      
             
7 Báo Văn 12.30 12.25     11.70 11.65     12.40 12.35     12.00 11.95     12.40 12.35   3 12.60 12.55   3 12.45 12.40    
             
8 Vũ Di 11.25       11.00       11.20       11.10       11.20       11.40       11.25      
             
9 An Cát 11.10       10.85       11.00       10.93       10.65     5 11.20     5 11.05      
             
10 Đại Tự 10.37       10.30       10.43       10.40       10.47     3 10.60     3 10.48      
             
11 Đinh Xá 9.00       9.35       9.45       9.45       9.60       9.10       9.05      
             
12 Toa Đen   13.05       13.00       12.90       12.90       12.90   5       5        
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 8.75       8.78       8.80       8.77   2M   8.80       8.85       8.87      
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc 5.55       5.30       4.80       4.80       4.75     5 4.60     4.70      
             
17 Đại Định 5.10       5.00       4.60       4.70       4.65       4.30       4.50      
             
18 Liễu Trì 4.00       3.55       3.50       3.60       3.55       3.30       3.50      
             
19 Tân Cương                                       3              
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7.40       7.40       7.40       7.40       7.40       7.40       7.40      
             
22 Lạc Ý
7.80 6.10     7.80 6.10     7.80 6.05     7.80 6.05     7.80 6.05     7.80 6.15      7.80 6.20    
             
23 Cà Lồ
7.18       7.22       7.24       7.24       7.28       7.34       7.38      
             
24 Sáu Vó 5.50 4.10     5.50 4.13     5.51 4.03     5.58 3.95     5.47 4.02     5.55 3.95     5.00 4.00    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình